Ekonomija

Građani tokom pandemije značajno koristili mobilno plaćanje

Centralna banka Crne Gore

Prema podacima za period od januara do aprila 2020, ukupan broj platnih transakcija obavljenih mobilnim plaćanjem na kraju aprila je povećan za 49 odsto u odnosu na januar ove godine. Broj platnih transakcija koje su građani obavili mobilnim plaćanjem veći je za čak 73 odsto, navodi se u analizi Centralne banke Crne Gore o uticaju pandemije novog koronavirusa na internet i mobilna plaćanja.

Kako ističu u CBCG, Savjet Centralne banke je na današnjoj sjednici konstatovao da su banke adekvatno odgovorile na krizu, dajući doprinos ublažavanju posljedica pandemije novog koronavirusa po stanovništvo i privredu.

“U tom izvještajnom periodu je evidentiran i rast broja novih korisnika mobilnog plaćanja za 14,7 odsto, a posebno se izdvaja rast broja novih korisnika – građana koji su sa pružaocima platnih usluga ugovorili korišćenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu, od 15 odsto. Zaključeno je da je pandemija, pored svih negativnih posljedica koje je sa sobom donijela, doprinijela finansijskom opismenjavanju građana Crne Gore i ubrzavanju procesa digitalne transformacije kojem smo posvećeni”, navode u CBCG.

Dodaju da je, osim odobravanja moratorijuma, nastavljena intenzivna kreditna aktivnost banaka, pa je od početka marta do kraja maja odobreno skoro 8.000 novih kredita, u vrijednosti od oko 185 miliona eura.

“Savjet je ocijenio i da su, uz pažljivo odabrane mjere CBCG, banke uspješno upravljale rizikom likvidnosti, kao i ostalim rizicima u svom poslovanju, koji su bili značajno uvećani, kao posljedica suočavanja sa pandemijom. Na kraju maja 2020. godine, banke su ostvarile neto dobit koja je za 36 odsto manja u odnosu na uporedni period prethodne godine, što je bilo uslovljeno formiranjem dodatnih rezervi za kreditne gubitke, kao i smanjenim neto prihodom od naknada”, naglasili su.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april 2020. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju pružalaca finansijskih usluga sa stanjem na 31 mart 2020. godine.

“Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u prvom kvartalu u odnosu na kraj 2019. godine ostvaren rast ukupnog kapitala (5,12 odsto), ukupnih kredita i potraživanja (2,3 odsto) i likvidnih sredstava (143,6 odsto). Nekvalitetni krediti u ovom sektoru su, na kraju marta ove godine, za 9,7 odsto viši u odnosu na stanje na kraju 2019. Što se tiče poslovanja lizing društava, ovaj sektor je u prvom kvartalu tekuće godine karakterisala stabilnost, pozitivan finansijski rezultat i rast aktive (1 odsto), potraživanja (2,4 odsto) i kapitala (7,3 odsto). U poslovanju faktoring sektora, koga čini samo jedno faktoring društvo, nije bilo značajnijih promjena u odnosu na kraj prethodne godine”, kazali su iz CBCG.

Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za I kvartal 2020. godine.

Ocijenjeno je da će pandemija imati značajne posljedice koje će se odraziti na crnogorsku privredu.

“Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za I kvartal 2020. godine, koga je danas usvojio Savjet, konstatovano je da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine, iznosila – 0,4 odsto. Prosječna stopa potrošačkih cijena (prva tri mjeseca 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,8 odsto, dok su cijene u martu u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostale nepromijenjene. U Izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za kraj 2020. godine projektuje inflaciju u rasponu od 0 do 1,2 odsto, sa centralnom tendencijom od 0,5 odsto”, ističu u CBCG.

Kako kažu, njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od -0,2 odsto do 1,8 odsto, sa centralnom projekcijom od 0,8 odsto.

Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za I kvartal 2020. godine.

“Prema ocjeni banaka, tokom narednog kvartala se očekuje ublažavanje standarda (kriterijuma za odobrenje kredita) za mikro, mala i srednja preduzeća i potrošačke kredite. Takođe, ista očekivanja banke imaju i kada su u pitanju kreditni uslovi (kamatna stopa, troškovi provizije i naknada, zahtijevani kolateral i sl.) za stanovništvo i privredu”, navode u Centralnoj banci.

Savjet se upoznao sa tokom stečajnog postupka Atlas banke u stečaju i aktivnostima stečajne uprave i razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.

Send this to a friend