Ekonomija

Ibrahimović upozorio Čađenovića na milionske gubitke CEDIS-a, šteta bi mogla premašiti i 20 miliona

Vladimir Čađenović

Ministar kapitalnih investicija MKI Ervin Ibrahimović upozorio je izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića da je zbog odustajanja od Zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda ugrozio poslovanje ove kompanije. U dopisu u koji je CdM imao uvid, navodi se da je CEDIS-u za prvih 15 dana januara ove godine nanijeta šteta od 1,2 miliona eura, a da bi ona na nivou ove godine mogla premašiti 21 milion eura.

<<<CEDIS: Štetu nije izazvao naš menadžment već Ministarstvo<<<

“Jasno je da ste odustajanjem od Zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena upućenom Agenciji za energetiku u novembru prošle godine pričinili direktnu štetu CEDIS-u i ugrozili njegovo dalje poslovanje i likvidnost”, piše u dopisu koji je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović uputio Vladimiru Čađenoviću, izvršnim direktoru CEDIS-a, saznaje CdM.

U dopisu u koji je CdM imao uvid, navodi se da je nanijeta šteta CEDIS-u za prvih 15 dana januara ove godine 1,2 miliona eura, a da bi ona na nivou ove godine mogla premašiti 21 milion eura.

Čađenović je dopisom od 5. januara 2023. godine podnio zahtjev za hitno donošenje Odluke o uvođenju mjera obavezne isporuke električne energie za pokrivanje gubitaka mrežnom Operatoru distributivnog sistema po posebno utvđenoj cijeni.

Upozorenje

Ibrahimović je, međutim, upozorio Čađenovića na aktivnosti koje je ovaj sproveo u prethodnom periodu, a koje su dovele do, kako navodi ministar, dodatnog ugrožavanja poslovanja CEDIS-a, kao i na eventualne posljedice koje će se odraziti na rad ostalih energetskih subjekata u sistemu u Crnoj Gori.

Ibrahimović navodi da je CEDIS u svojstvu Operatora distributivnog sistema, Agenciji podnio Zahtjev za utvrđivanie regulatorno dozvolienog prihoda i cijena za korišćenie distributivnog sistema električne energie od 31. avgusta 2022. godine.

Povlačenje zahtjeva

Međutim, 29. novembra 2022. godine, CEDIS je Agenciji dostavio akt o Povlačenju zahtjeva za utvrđvanje regulatorno dozvoljenog prhioda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za 2023, 2024 i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025).

“U tom dopisu ste, u bitnom, naveli da, u skladu sa Odlukom Odbora direktora CEDIS-a od 29. novembra 2022. godine i članom 101 Zakona o upravnom postupku, povlacčte predmetni Zahtjev, te da je navedena odluka Odbora direktora donijeta nakon razmatranja Informacije o mjerama zaštite javnog interesa, i Pisma o namjeri, dostavljenih od strane Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Niksic (EPCG). S tim u vezi, Odbor Agencie je na sjednici odrzanoj 29 i 30. novembra 2022. godine, donio Rješenie kojim se postupak po Vašem zahtievu obustavlja”, upozorio je ministar u dopisu.

U dopisu se konstatuje da, kako odustanak od zahtjeva znači gasšnje zasnovanog upravno pravnog odnosa, Agencija je ocijenila da u predmetnoj upravnoj stvari CEDIS nije podnio zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena, u roku. Shodno zakonskim odredbama, u dopisu se navodi da je Odbor Agencije donio Odluku o utvrđivanju privremenih cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije kojom su utvrđene privremene cijene, na nivou cijena za 2022. godinu, utvrđenih Odlukom o utvrdivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije a koja iznosi 52,9141 €/MWh.

Ervin Ibrahimović
Ervin Ibrahimović

“Cijene utvrđene ovom odlukom primjenjuju se od 1. januara 2023. godine do početka primiene cijena utvrđenih po zahtjevu CEDIS-a za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena. Veoma važna činjenica koju ovim putem posebno ističemo je ta, da ste ostali pri Vašem Zahtjevu cijena električne energie koja bi Vam bila pravdana za pokrivanje gubitaka bi iznosila 119,3654 €IMWh”, navodi se u dopisu koji potpisuje Ibrahimović.

Direktna šteta

U dopisu se konstatuje da na osnovu rezultata aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2023. godinu koja je 30. decembra 2022. uspješno održana posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 1. januar – 15. januar 2023. godine ostvaren je sljedeći rezultat: 18.420 MWh po cijeni od 215,92 €/MWh koju je ponudila EPCG.

“Samo za prvih 15 dana januara ove godine može se govoriti o direktnoj šteti koju ste nanijeli CEDIS-u u iznosu od 1,224 miliona eura usljed odustajanja od Zahtjeva. Ako bi se ovaj trend nastavio, shodno podacima o planiranim količinama za pokrivanje gubitaka na osnovu Energetskog bilansa za 2023. godinu, moglo bi se govoriti o direktnoj šteti koju bi nanijeli u iznosu od 21,431 miliona eura. Naime, prema Vašim podacima, a shodno Energetskom bilansu, predvidjeli ste potrebu za 322.500 MW električne energije za pokrivanje gubitaka, a samo slijed razlike u cijeni od trenutne koja iznosi 52,9141 €/MWh do one koja bi Vam bila odobrena od strane Agencije u iznosu od 119,3654 €/MWh izazvali bi pomenutu štetu koja bi bila veća od 21 milion, što svakako otvara pitanje preispitivanja Vaše odgovornosti”, navodi se u pismu pod oznakom HITNO koje je Ibrahimović uputio Čađenoviću.

Takođe, navodi Ibrahimović, dodatno se moramo zapitati na osnovu čega je ponuđena cijena EPCG bila 215,92 €/MWh u trenutku kada je prosječna ciena električne energije ostvarena u ovo godini na Mađarskoi berzi električne energie (HUPX) – Day Ahed Market iznosila 130,3 €/MWh.

“Odnosno prema dostupnim podacima cijena električne energije ostvarena u ovoi godini na HUPX se kretala od 17,75 €/MWh do najviše 184, 18€/MWh. Ukoliko je ovo model kojim se reguliše odnos između Vas i EPCG, a koji ste najavljivali, onda su dovedeni u pitanje i Vaši razlozi za odustajanje od Zahtjeva prema Agenciji. Imajući u vidu sve navedeno, svakim danom kojim prolongirate primjenu privremene cijene za pokrivanje gubitaka u iznosu 52,9141 €/MWh izazivate sve veću štetu po CEDIS. Podnošenje novog Zahtjeva prema Agenciji Vas neće osloboditi odgovornosti, ali važno je da Vam skrenemo pažnju da čim prije podnesete Zahtjev šteta po Vase društvo će biti manja”, navodi se u dopisu.

Poremećaj tržišta

Osvrćući se na dopis CEDIS-a od 5. januara 2023. godine, Ibrahimović navodi da je nejasno šta u CEDIS-u podrazumijevaju pod poremećajem tržista i istovremeno pita da il ovakvim pristupom mogu izazvati taj poremećaj.

“Kada govorimo o usvojenom Zakonu o dopunama Zakona o energetici, moramo istaći da je Vlada Crne Gore dala mišljenje u kojem je istakla da, u tom trenutku, predložene dopune u načelu, predstavljaju dobro rješenje za navedena pitanja, međutim, zbog sagledavanja više aspekata i modaliteta, radi donošenja ovakvog rješenja potrebno je uključiti više relevantnih subjekata iz kojih razloga je Vlada Crne Gore smatrala da ie neophodno odložiti donošenje Predloga zakona o dopunama Zakona o energetici”, navodi se u dopisu.

U dokumentu piše da, kada se sagledaju sve okolnosti, nema jasnih kriterijume na osnovu kojih bi mogli da potvrde da postoji poremećaj na tržištu, kao ni šta znači ekstreman rast cijena električne energije na tržištu.

“Ovo naglašavamo iz razloga što u ovom momentu ne možemo sa sigurnošću reći da će se cijene električne energije vratiti na neki nivo od prije dvije godine, pa u tim okolnostima ne možemo govoriti o poremećaju na tržištu, a istovremeno je nejasno šta znači ekstreman rast i u odnosu na koju referentnu vrijednost se ova formulacija odnosi, kao i na koje tržište se misli. Moramo se osvruti i na Vaše navode da ukoliko se ne donese Odluka o uvođenju mjera
obavezne isporuke električne energije za pokrivanje gubitaka mrežnom Operatoru distributivnog sistema po posebno utvđenoj cijeni biće ugrožen kompletan elektroenergetski sistem Crne Gore”, piše u ovom dokumentu.

Čađenović odgovoran

Ibrahimović dalje Čađenovića upozorava na sljedeće:

“Svjesni ste da ste preuzeli odgovornost za upravljanje preduzećem koja obavlja dielatnost od javnog interesa i da narušavanjem kako rada CEDIS-a tako i ugrožavanjem rada drugih energetskih subjekata, preuzimate i ličnu i profesionalnu odgovornost za posljedice koie će eventualno nastupiti”.

Dalje napominje da postoji niz kaznenih odredbi, propisanih članom 231 Zakona o energetici, koje bi se primijenile usljed kršenja zakona, a koje najavljuje Čađenović.

Članom 270 Krivičnog zakonika Crne Gore je propisano da “Odgovorno lice u privrednom društvu ili u drugom subjektu privrednog poslovanja, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekat dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Ibrahimović u dopisu Čađenoviću napominje da je, u cilju rješavanja navedenog problema potrebno da obezbijedi električnu energiju za pokrivanje gubitaka, a kao naredni korak koji vodi ka saniranju štetnih posljedica, a koje su navedene, bio bi podnošenje novog Zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije prema Agenciji.

“Sljedeći korak bi bio otvaranje dijaloga koji bi kroz participativan pristup svih zainteresovanih strana, uključujući i Sekretarijat energetske zajednice, doveo do najboljeg modela za rješavanje ovog pitanja, na zadovoljstvo svih učesnika. Ovakav pristup smatramo da bi i ubuduće dao najbolje rezultate kako se ne bi ponovo našli u ovakvoj i sličnoj situaciji”, zaključio je ministar.

Miraš Dušević

49

avatar
1000
31
18
0
 
38
JovanaMaitland NilesValterTikiEnergija
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Valter
Gost
Valter

Hapsi!

Tiki
Gost
Tiki

20 miliona zeljezarcima , za to treba neko odgovarati ,znaju svi da su to bačene pare,da od njih srece nema. Nadam se da ce doci vrijeme da se uhapsi milutin dukanovic i ekipa oko njega

RixXx
Gost
RixXx

koliko miliona i milijardi nas zaduzise mogli smo svi bit milioneri da nije lopovluka ,al vole “ljudi” da kraduckaju zato smo i dje smo ! Goli otok je bio otkrovenje .

Ivangrad
Gost
Ivangrad

Posto sam letimicno pogledao Cadjenovicevu biografiju jasnije mi mnogo toga Kakve veze moze imati jedan pravnik sa problematikom vezanom za elektricnu energiju? Vidi se da je u pitanju cisto partijsko uhljebljenje. Sve nam je tako i dobro je da smo zivi. Samo cekam da nekog uhljeba, koji veze sa medicinom nema, postave na celo Hirurgije u KBC Sve se moze… Više »

boomerang
Gost
boomerang

a sto kaže naaarod

Ivangrad
Gost
Ivangrad

Molim ove koji razumiju sta je odje problem da, nama neznavenima, to objasne. Meni nista nije jasno. Ovo je tekst za ljude koji se bave ovom problematikom. Sve mi lici na racun koji dobijam za utrosenu energiju. Iako mi nije jasno sta i koliko me kosta, ja lijepo odem do banke i platim iznos koji pise na racunu, jer ,… Više »

Tiki
Gost
Tiki

Platices i onih 20 miliona zeljezari sto su poklonili , eto to piše

Vazi
Gost
Vazi

E cus Cadjenovic, koji je 20 godina studirao i direktbo s fakulteta na direktorsko mjesto. Ocu i ja da meni ovako osvjezi

no1
Gost
no1

Blago nama

Provokatorka
Gost
Provokatorka

Crveni kmeri
u ime naaaarooda

Sasi
Gost
Sasi

Jos si tu Ibrahimovicu, neces joj dugo

Zoran
Gost
Zoran

Oce da uniste da bi prodali srbima za nista pare.

Kessi
Gost
Kessi

Tekst odličan, Ministre ti se možeš pofaliti sa ovima sto te savetuju, ali si trebao zviznut i prijavu. 😆

Naravno
Gost
Naravno

U cedis obavezno zaposliti jos 1500 neradnika i povecati im plate sa 1500 na 2000! Platicemo mi kroz racune za struju.

Valter
Gost
Valter

Raspad apostolske vlasti.

Konfučije
Gost
Konfučije

Hoće Ibrahimović da sirotinja plaća skuplju struju. Sramota.

Mili
Gost
Mili

Zar nije Ibrahimović podnio ostavku u Vladi koju ne priznaje kao legitimnu

Militto
Gost
Militto

Sigurno se Ibrahimovic razumije u struju.

Energija
Gost
Energija

Čadjenović ima jake savjetnike, Savu Ostojić i neku Gorjanku…za fine pare ga savjetuju, jedno za 20tak krivičnih prijava ima dokumentacije, ali tužilaštvo očigledno to ne smatra bitnim. Kad padne energetski sistem biće jasnije. Evo se i Ibrahimović probudio, da bude svjedok, a ne saučesnik.

Dr. Mr
Gost
Dr. Mr

Ova Gorjana je autor više strucnih knjiga, jes da su, slične sa mnogim drugim, ali ih je ipka izdala.

Energija
Gost
Energija

Onda mu namjerno podvaljuje

MN.🇲🇪🇲🇪
Gost
MN.🇲🇪🇲🇪

Sto ovo tužilaštvo čeka???

Tara
Gost
Tara

Treba ih optuziti..

Nikola
Gost
Nikola

Umjesto krivicne prijave,on mu pise pismo…Da mu se ne naljute drugovi iz kabineta…

Mitar
Gost
Mitar

Trener kk ibra

Orvelovac
Gost
Orvelovac

Pa jeli moguće da neko ko zadržava cijene struje i značajan rast inflacije bude napadan od strane ministra i ovih komentatora koji ne znaju o čemu pričaju ali bitno je da napadaju političkog neistomišljenika. Veći je problem broj zaposlenih koji je uvećan u velikom broju i koji opterećuje poslovni rezultat kao i neznanje i bivših i sadašnjih zaposlenih i što… Više »

Orvelovac
Gost
Orvelovac

“Je li”

Meče
Gost
Meče

Nije ti to jedina greška

Orvelovac
Gost
Orvelovac

“Meče” prosvijetli me.

Maitland Niles
Gost
Maitland Niles

Orvelovac
Prilično si se izlupetao.
Cedis je pred stečajem……

Joksim
Gost
Joksim

O Majo (SDT) da li znaš, kravata Čađo je mafijaš, o Majo ako znaš, što ga u Spuž ne strpaš.

Jovana
Gost
Jovana

Pa gospođin muž je radnik Cedisa.

Ibro
Gost
Ibro

To je nemoguće… on je tamo pri sindikatu, posao mu je kao i skoro svima da ćuti.

Jovana
Gost
Jovana

Pa šta ti to govori? Samo napuni korito.

Uprava
Gost
Uprava

Neznalice dolaze kao na pazar, rasturaju CEDIS i prave dar mar, valjaju se Bogu, s koljena i nogu, demokratskim principima šklapnu sve što mogu…

🩶KOTOR🩶
Gost
🩶KOTOR🩶

Pročitah samo naslov i ne mogu dalje.Ovi stručnjaci bi i kliker pokvarili!

Branko Kotri
Gost
Branko Kotri

B.Kotri: Ovo je primjjer kako državni organ treba da reaguje na loše primjere vođenja privrednih društava sa većinskim vlasništvom države Crne Gore. Za očekivati je da ovo ali i druga nadležna ministarstva kao i drugi državni nadležni organi reaguju na zabrinjavajuće djelovanje uprava i menadžera u tim preduzećima.

Djuka
Gost
Djuka

Sve što su preuzeli u drzavi upropastili su… ovo rade da nas lakše kupi Srbija !

Netka inzenjerk
Gost
Netka inzenjerk

E moj prijatelju puna su vam usta Srbije. Treba neki lijek izmisliti za tu vrstu fobije.

Dst
Gost
Dst

Slažeš se sa ovom pljačkom?

kiriku
Gost
kiriku

Samo mala djeca ne znaju da Srbija želi da kupi CEDIS i EPCG. A ovi rade sve da stvore uslove za privatizaciju.

Zoran
Gost
Zoran

Smisljen je lijek srbine, treba skinuti ih sa……….

Tara
Gost
Tara

Serbija i njihovi uzasni popovi-litijasi..su se umijesali..i..te..kako..

Tara
Gost
Tara

imas pravo..u tom slucaju..oni ce prvi pobjeci u istoj..

Fractal
Gost
Fractal

Da li je moguce da jedan ministar moze biti ovoliko neupucen.. Ili mu mozda saradnici kopaju jamu

Bzzzzz
Gost
Bzzzzz

Čađava mehana

M. M.
Gost
M. M.

Sjaši Kurta, da uzjaše Murta. 😆😆😆😆😆

Darija
Gost
Darija

Nesposobni ljudi su došli na važne funkcije. Za očekivati je da će se sve prevaliti na leđa građana. Ali i onih koji ih nijesu birali !

Zijo
Gost
Zijo

Ovi iz CEDIS-a su za zatvor odavno.. ja ne znam sto tuzilastvo radi, prije nego potpuno tu firmu uniste

Send this to a friend