Ekonomija

Iz Kapitalnog budžeta preusmjereno milion eura

Iz Kapitalnog budžeta preusmjereno milion eura

Uprava javnih radova dostavila je Ministarstvu finansija zahtjev za preraspodjelu neutrošenih sredstava iz Kapitalnog budžeta koji su 3. decembra iznosili 1,08 miliona eura.

Kako se navodi u informaciji koju je Vlada nedavno usvojila, u pitanju je šest programa iz kojih će sredstva biti preusmjerena. Glavni razlog ovih ušteda su planirani projekti koji još nisu započeti.

Iz programa namijenjenog izgradnji i rekonstrukciji administrativnog prostora za rad državnih organa izdvojeno je 445.000 eura koji su ostali u budžetu jer nisu utrošena za rekonstrukcije objekta administrativnih organa, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, stanice policije u Gusinju, te kompleksa kasarne u Maslinama, kao i izgradnju Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U programu namijenjenom izgradnji i rekonstrukciji sportskih objekata, 45.000 eura je rezultat kašnjenja izgradnje sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, školsko-sportske dvorane u Gusinju i otvorenog bazena u Pljevljima.

Još 100.000 eura proizilazi iz programa izgradnje lokalne infrastrukture gdje još nisu počeli radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu i puta Plav – Bogićevica.

Uz to, gradnja pješačkog mosta u Bijelom Polju i rekonstrukcija mosta na Zeti u Danilovgradu završeni su prošle godine, pa su samim tim i troškovi vezani za taj period.

Iz programa očuvanja životne sredine ušteda iznosi 130.000 jer još nije završena izrada projekta kanalisanja otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja.

Kako još nije počela gradnja vrtića u Baru i Ulcinju, osnovne škole u Gukama te rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore, u programu namijenjenom izgradnji i rekonstrukciji objekata obrazovanja ušteđeno je 60.000 eura.

Konačno, zbog kašnjenja izgradnje Kuće vina u Baru, rekonstrukcije Kanli-kule u Herceg Novom i uređenja Alipašinih izvora u Gusinju, sa projekta unapređenja turističke ponude biće preusmjereno još 300.000 eura.

Ukupna sredstva od 1,08 miliona eura biće raspoređena na tri druga projekta.

Konkretno, za komunalne naknade tokom izgradnje kompleksa za SAJ i PJP na Zlatici namijenjene su 162.000 eura.

Za pomoć lokalnim samoupravama u rješavanju infrastrukturnih problema opredijeljeno je 230.000 eura.

Najveći iznos od 688.000 eura biće preusmjeren za potrebe izgradnje doma starih u Podgorici.

Podsjećamo, ukupan kapitalni budžet Uprave za javne radove za ovu godinu iznosio je 63,31 miliona eura, od kojih je 10,89 miliona predstavlja tekuće troškove, a 52,42 miliona eura su kapitalni izdaci.

Prema odluci Vlade, između budžeta različitih državnih organa biće preusmjeren ukupan iznos od 810.211,9 eura.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će od sredstava namijenjenih uređenju prostora, građevinarstvu i stambenom razvoju izdvojiti 106.950 eura i proslijediti ih na račun Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Kako je precizirano u odluci Vlade, ovo preusmjeravanje sredstava je neophodno za realizaciju aktivnosti mapiranja staništa i vrsta za potrebe mreže Natura 2000 i izrade nultog stanja biodiverziteta na ostrvu Sveti Nikola, nadomak Budve, koje bi trebalo da bude zaštićeno.

Uprava za imovinu nije imala dovoljno sredstava da plati fakturu za gorivo potrošeno u oktobru koja joj je stigla iz kompanije Jugopetrol.

Kako nedostaje novac za ista plaćanja do kraja godine, Vlada se saglasila da ovoj instituciji prebaci 400.000 eura i to sa računa Uprave policije.

„Tokom 2019. godine Ministarstvo kulture je, u skladu sa politikama Vlade Crne Gore koje se odnose na jačanje državnog identiteta, preduzelo realizaciju dodatnih aktivnosti i projekata koje snažno podstiću ostvarenje ovih ciljeva“, navodi se u obrazloženju vanrednih troškova ovog ministarstva koji su iznosili 191.077,14 eura.

Kako bi se oni pokrili, usvojen je predlog da 20.000 eura bude preusmjereno iz kase Ministarstva održivog razvoja i turizma, a ostatak iz Državnog arhiva, Crnogorskog narodnog pozorišta, Crnogoske kinoteke, Muzičkog centra, Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Filmskog centra.

Vlada je dala saglasnost da se 80.000 eura koje je uštedjelo Ministarstvo sporta i mladih prenese na tekuća budžetska rezerva.

Zbog nadograđivanja sistema za elektronsku razmjenu tajnih podataka, potrebno je nabaviti takozvanu kripto-kutiju za koju je potrebno izdvojiti 23.700 eura.

Ova sredstva će iz Generalnog sekretarijata Vlade biti preusmjerena na Direkciju za zaštitu tajnih podataka.

Zbog isplata namijenjenih Nataši Marinović iz Generalnog sekretarijata Vlade koja je privremeno bila angažovana u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO-u u Briselu, preusmjereno je 8.484,76 eura.

Ova sredstva biće preusmjerena upravo sa budžetske potrošačke jedinice Generalnog sekretarijata Vlade na Ministarstvo vanjskih poslova koje je nadležno za osoblje i u Stalnoj misiji pri NATO-u.

Ovakav vid preusmjeravanja sredstva sa jednog na drugu potrošačku jedinicu unutar državnog budžeta odobrava Ministarstvo finansija na predlog Vlade.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Viny
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Viny
Gost
Viny

Zabranjeno je preusmeravanje sredstava sa kapitalnog budžeta, dok je između ostalih potrošačkih jedinica dozvoljeno preusmeravanje u iznosu od 10% ukupno odobrenih sredstava…

Send this to a friend