Ekonomija

Javne nabavke više neće biti biznis barijera

Vlada Crne Gore je, na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj zakon se, kako saznaju Dnevne novine, dugo pripremao i više puta bio na Vladinim komisijama, pa vraćan na doradu. Njime će napokon biti otklonjena jedna od najvećih biznis barijera u Crnoj Gori.

“Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je sintetizovao novine izmijenjenog propisa u načelo: veća efikasnost, a ne manja transparentnost postupaka javnih nabavki. Predložene izmjene zakona imaju za cilj eliminisanje barijera uočenih u primjeni zakona kako od strne državnih organa tako i od strne biznis zajednice; pojednostavljivanje procedura; ostvarivanje kvalitetnijih, efikasnijih i ekonomičnijih mehanizam zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kao i zaštititu javnog interesa”, ističe se u saopštenju Vlade.

Novim rješenjima proširena je lista izuzeća od primjene zakona u smislu da se Zakon o javnim nabavkama, pored već prepoznatih izuzeća, ne primjenjuje na nabavku izbornog materijala i nabavku roba i usluga u vezi sa korišćenjem vazduhoplova Vlade.

U skladu sa limitima Evropske unije ovim izmjenama definisano je da je naručilac dužan da postupke javnih nabavki primjenjuje za nabavku robe ili usluga čija je procijenjena vrijednost javne nabavke jednaka ili veća od 15.000 eura, odnosno kada su radovi u pitanju, za nabavku koja je jednaka ili veća od 30.000 eura, dok se šoping i neposredni sporazum brišu kao vrste postupaka javnih nabavki.

Izmjenama Zakona uvode se hitne nabavke koje naručilac može da izvrši bez sprovođenja postupka javnih nabavki u cilju otklanjanja opasnosti od nepredviđenih događaja, a stvoreni su i uslovi da se pojedine nabavke iz oblasti odbrane i bezbjednosti urede propisom Vlade, dok se nabavke koje su izuzete od primjene zakona sprovode u skladu sa procedurom koju utvrdi naručilac u skladu sa posebnim aktom.

Kada su u pitanju žalbe, one se mogu podnijeti najkasnije 10 dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda, da je podnosilac žalbe u obavezi da uz žalbu dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka koj a iznosi j edan odsto od vrijednosti postupka, a ne više od 20.000 eura. Ovakvim rješenjem, ocijenjeno je, otežava se pokretanje postupaka sa ciljem blokade procesa javne nabavke, ali se ne ukida pravo pristupa sudu, odnosno pokretanja spora.

:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI
mare
Gost

da li će biti javne rasprave, ne vjerujem da su sve obuhvatili. Obično se zakon ovako najavi, a kad počne primjena, onda se tek vidi da se ništa bitno nije promijenilo

ovlašćeni služb
Gost

ovim se smanjuje obim posla službenika za javne nabavke a u nekim opštinama umjesto jednog po pet šest.”Ubit će se od posla”.

wpDiscuz

Send this to a friend