Ekonomija DRI UTVRDILA DA FOND ZDRAVSTVA NE KONTROLIŠE KAKO IJZ RASPOLAŽE DRŽAVNIM NOVCEM

Materijal za laboratorije troši se bez evidencije

Državna revizorska institucija (DRI) je u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvješataja Instituta za javno zdravlje utvrdila da ta institucija ne primjenjuje normative i standare koji regulišu limite za utrošak komponenti za vršenje hemijskih i mikrobioloških analiza, piše Dan.

DRI je u godišnjem izvještaju za 2018. godinu utvrdila da Institut ne vodi preciznu evidenciju utroška materijala po mjestima i nosiocima troškova.

“Institut je za izvođenje hemijskih i mikrobioloških analiza, prije raspada Jugoslavije, primjenjivao jugoslovenske normative-standarde i nakon osamostaljenja Crne Gore prestao je da ih koristi. Državni revizor smatra da je Institut trebalo da nastavi da primjenjuje jugoslovenske normative-standarde dok Crna Gora ne usvoji nove. Prestankom korišćenja normativa uvedena je neracionalnost u radu Instituta. Institut za javno zdravlje je podnio Fondu za zdravstveno osiguranje izvještaj o ostvarenim prihodima od obavljanja sopstvene djelatnosti u 2018. godini, u kojem je prikazano da je Institut ostvario prihode od obavljanja sopstvene djelatnosti u iznosu od 1.630.478,00 eura”, piše u izvještaju.

Iz DRI navode da su ovlašćena lica izjavila da Fond za zdravstveno osiguranje 2018. godine nije vršio kontrolu upotrebe sredstava koja je Institut dobio od Fonda za skrining, KME i druge namjene.

“Ovlašćena lica su izjavila da Fond ni ranijih godina nije vršio kontrolu upotrebe bucetskih sredstava u Institutu. Preporučuje se da Fond za zdravstveno osiguranje, u skladu sa članom 88 i članom 89 Zakona o zdravstvenom osiguranju, Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga i Ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga i sprovođenju programskih aktivnosti u oblasti javnog zdravlja, vrši redovnu kontrolu upotrebe budžetskih sredstava kod javnih zdravstvenih ustanova”, ističe se u Izvještaju.

Institut za javno zdravlje ostvaruje prihode po osnovu pruženih usluga zdravstvenim osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje i sprovođenja preventivnih programa, kao i sopstvene prihode pružanjem usluga na tržištu i jedan dio prihoda ostvaruje kroz učešće u projektima.

Institut za javno zdravlje ostvaruje prihode od obavljanja sopstvene djelatnosti trećim licima, koje je obavezan da koristi namjenski za sopstvenu djelatnost, u skladu sa finansijskim planom i obavlja svoje poslove na osnovu ugovora sa pravnim i fizičkim licima.

“Državni revizor je metodom slučajnog uzorka izvršio pregled konfirmacija potraživanja i obaveza Instituta za javno zdravlje sa korisnicima usluga Instituta. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine iznosila su 320.322,43 eura, a čine ih nenaplaćene usluge hemijskih i mikrobioloških analiza. Institut je otpisao potraživanja starija od tri godine, u iznosu od 31.765,41 euro. Ovlašćena lica su izjavila da ova sporna potraživanja čine nenaplaćene usluge hemijskih i mikrobioloških analiza koje je Institut za javno zdravlje vršio po zahtjevima Uprave za inspekcijske poslove”, navode u izvještaju.

Send this to a friend