Ekonomija

Ministarstvo kapitalnih investicija nastaviće sa podrškom preduzećima iz željezničkog sektora

Dajana Perković

Ministarstvo kapitalnih investicija je konkretno i urgentno djelovalo u cilju rješavanja problema sa kojima se suočavaju preduzeća iz željezničkog sektora, najprije kroz dodjelu dodatnih sredstava iz budžeta, a pored toga razmatraju i moguće modele finansijske podrške za te kompanije.

Državna sekretarka u Ministarstvu, Dajana Perković, je agenciji Mina-business kazala da je na predlog tog resora Vlada na sjednici 16. marta usvojila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za ovu godinu.

“Nastavljaju se radovi koji će direktno uticati na povećanje bezbjednost infrastrukture i omogućiti smanjenje zadržavanja vozova u graničnoj zoni. Naime, iz sredstava Fonda za Zapadni Balkan (WBIF) završavaju se radovi na sanaciji osam tunela ka barskoj pruzi, a takođe završava se i adaptacija stanične zgrade Bijelo Polje, u kojoj će zajedno raditi granične procedure državni organi i željeznička privredna društva Crne Gore i Srbije, sa okvirnim početkom od sredine maja ove godine“, rekla je Perković.

Kako je navela, u dijelu tekućeg održavanja infrastrukture, očekuju se znatna poboljšanja bezbjednosti i redovitosti vozova, jer je ovim budžetom obezbijeđeno 3,5 miliona eura više za tu namjenu.

„Da podsjetim da je Vlada krajem prošle godine odobrila dodatnih 3,9 miliona eura za urgentne nabavke materijala i opreme za sanaciju slabih tačaka na infrastrukturi, koje će se realizovati tokom ove godine“, dodala je Perković.

Ona je napomenula i da je potpisan kreditni aranžman između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Željezničke infrastrukture (ŽICG) za finansiranje nabavke mehanizacije za održavanje pruga i nove opreme za pomoćni voz koji se koristi za otklanjanje posljedica nezgoda i nesreća, u iznosu do 11 miliona eura.

„Nabavka mehanizacije i nove opreme za pomoćni voz realizovaće se nakon više od 40 godina eksploatacije postojeće opreme, čime će se znatno povećati efikasnost i kvalitet radova prilikom održavanja željezničke infrastrukture i sposobnost brzog otklanjanja zastoja u saobraćaju i posljedica nesreća i nezgoda na javnoj mreži pruga“, poručila je Perković.

Takođe, nova mehanizacija i oprema omogućiće ŽICG-u da ponudi usluge i drugim inostranim željeznicama i industrijskim željeznicama u sferi održavanja kolosjeka i na taj način ostvari dodatne prihode koji bi se koristili za nabavke nedostajuće opreme na pruzi.

Pored ovih aktivnosti, Perković je kazala da uporedo rade i na realizaciji značajnih investicionih ulaganja u rekonstrukciju željezničke infrastrukture.

„Ove godine se očekuje potpisivanje novog aražmana sa WBIF i Evropskom investicionom bankom (EIB), vrijednosti 80 miliona eura, iz koga će se finansirati radovi na sanaciji 20 kilometara barske pruge, sanaciji 13 mostova, osam tunela i opremanju i modernizaciji svih depoa i radionica za održavanje vozova“, precizirala je Perković.

Prema njenim riječima, na taj način obezbijediće se nastavak radova na dijelu pruge od stanice Trebešica prema Baru, koji nije remontovan i gdje su najmanje brzine vozova.

„Razumijemo nezadovoljstvo putnika zbog zastoja na mreži, ali brzine su određene tako da se prvenstveno vodi računa o bezbjednosti saobraćaja“, navela je Perković.

Komentarišući to što i dalje imamo stare vozove, koji nerijetko kasne i željezničku infrastrukturu kojoj je neophodna obnova, Perković je saopštila da zastarjelost voznih sredstava zaista predstavlja ograničavajući faktor u poboljšanju kvaliteta usluge putničkog prevoza.

„Ono što smo uradili za ovo kratko vrijeme u oblasti prevoza putnika jeste povećanje subvencije države u ovoj godini za 300 hiljada eura. Željeznički prevoz (ŽPCG) već dvije godine ne posluje sa gubicima i realizuje obavezu javnog prevoza putnika. Svjesni smo starosti voznog parka i upravo zbog toga podržavamo inicijativu i ulažemo značajne napore da se u komunikaciji sa Agencijom za zastitu konkurencije pronađe model kako bi se nastavilo sa određenim koracima u pravcu rješavanja ovog pitanja“, rekla je Perković.

Ona je naglasila da postoje određena ograničenja kada je u pitanju izdavanje državnih garancija za nabavku novih voznih sredstava, napominjući da neće odustati i da će na tome i u narednom periodu predano raditi i tražiti moguća rješenja.

Perković je kazala da je u segmentu prevoza robe, prevoznik Montecargo nakon više godina završio prošlu godinu sa profitom, ali su potrebna nova ulaganja i u taj segment.

„Takođe, u cilju podrške ovom preduzeću, Zakonom o budžetu za ovu godinu predviđeno je izdavanje državnih garancija u iznosu od tri miliona eura za generalne remonte lokomotiva i deficitarnih serija vagona za prevoz robe“, objasnila je Perković.

Komentarišući to što su se u posljednjem periodu mogle čuti kritike sa pojedinih adresa da resorno Ministarstvo ne vodi računa o željezničkom sistemu, Perković je kazala da se sa tim ne bi složila, posebno ako se sagleda sve što je za ovako kratko vrijeme realizovano.

„Prepoznajemo probleme sa kojima se ovaj sistem suočava već godinama unazad, ali smo i konkretno i urgentno djelovali, na prvom mjestu upravo kroz dodjelu dodatnih sredstava iz budžeta“, rekla je Perković.

Ona je, kada je u pitanju dokapitalizacija koje se predstavlja kao spasonosno rješenje u radu tih kompanija, objasnila da je takvu odluku potrebno donijeti na osnovu ozbiljnih analiza, a ne kao ishitreno i iznuđeno rješenje koje će zadovoljiti trenutne ambicije, bez održive perspektive poslovanja.

„Riječ je o velikom i kompleksnom sistemu sa oko 1,7 hiljada zaposlenih i kao što je resorni ministar i potpredsjednik Vlade, Ervin Ibrahimović, u nekoliko navrata istakao, naša briga jeste pronalaženje pravog i održivog modela funkcionisanja za sva četiri preduzeća“, saopštila je Perković.

Na inicijativu nekih preduzeća da samostalno izdvoje sredstva i sprovedu potrebne analize koje bi prethodile dokapitalizaciji, Ministarstvo je, a u cilju racionalizacije čitavog procesa, predložilo angažovanje konsultanta kroz već postojeće mehanizme podrške koju Crna Gora ima od Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

„Na taj način ćemo, uz značajnu uštedu sopstvenih sredstava, dobiti sveobuhvatnu analizu svih preduzeća, koja bi trebala da da inpute za dalje djelovanje u pravcu saniranja stanja ovih kompanija. S tim u vezi, projektni zadatak na ovu temu je završen, uskoro očekujemo dolazak konsultanata koji će u narednom periodu baviti ovom tematikom“, poručila je Perković.

Ona je navela da vjeruje da su svi svjesni činjenice da je riječ o preduzećima u kojima su godinama nagomilavani problemi i bilo bi krajnje populistički i neozbiljno obećavati instant rješenja.

„Naš zadatak je, da ponovim, da predložimo održiva, stabilna i dugoročna rješenja za sva četiri preduzeća i u tom dijelu moram da istaknem koliko su usko povezana u poslovanju i zavisna jedna od drugih. Osim svega što je urađeno za ovo kratko vrijeme, trenutno u Ministatstvu razmatramo modele finansijske podrške za sva četiri preduzeća, što nije jednostavno uvažavajući ograničene mogućnosti u odnosu na Zakon o državnoj pomoći“, objasnila je Perković.

Uporedo sa tim, kako je navela, veoma važan segment jeste i saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama, kroz čije kreditne linije je do sada realizovan veliki broj projekata na željezničkoj infrastrukturi.

U Ministarstvu se trenutno radi na koncipiranju zahtjeva odnosno projekata prema raspoloživim EU fondovima, za obezbjeđivanjem većeg investicionog paketa, od 150 miliona eura.

„Kada govorimo o razvojnim međunarodim projektima, zvanično je najavljeno da će pruga Podgorica – Nikšić – Čapljina biti do kraja godine uvrštena u TEN-T proširenu sveobuhvatnu mrežu za Zapadni Balkan, nakon više godina pregovora sa EU. Na ovaj način će se stvoriti uslovi za apliciranjanje za grantove za EU za izradu tehničke dokumentacije“, smatra Perković.

Ona je poručila da je krajnje vrijeme da se tom važnom segmentu u oblasti saobraćaja pristupi sa posebnom pažnjom.

„Intezivirali smo komunukaciju sa predstavnicima željezničkih društava i, u saradnji sa ostalim institucijama, nadamo se da ćemo imati značajnu podršku, kako bi zajedničkim snagama unaprijedili funkcionisanje željezničkog sistema“, zaključila je Perković.

Send this to a friend