Ekonomija

MOR: Bolje zaštititi zaposlene koji rade od kuće

Ilustracija

Zaposlenima koji rade od kuće, čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19,potrebna je bolja zaštita, poručuje Međunarodna organizacija rada MOR u novom izvještaju.

U MOR-u navode da je zta kategorija radnika obično u slabijem položaju od onih koji rade van kuće, čak i kada je riječ o visokokvalifikovanim profesijama.

“Budući da se angažmani na daljinu odvijaju u privatnoj sferi, često su “nevidljivi”. Na primjer, u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, skoro svi zaposleni koji rade od kuće, 90 odsto, rade u domenu neformalnog rada.  Zaposleni na daljinu u Ujedinjenom Kraljevstvu zarađuju u prosjeku 13 odsto manje od ostalih, 22 odszo manje zaradi ova kategorija zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama, 25 odsto manje njihove kolege u Južnoj Africi i oko 50 odsto manje zaposleni na daljinu u Argentini, Indiji i Meksiku”, ukazali su u MOR-u.

Dodaju i da se zaposleni koje rade od kuće suočavaju sa većim rizicima za sigurnost i zdravlje i imaju manji pristup obuci od zaposlenih koji rade van kuće, što može uticati na njihove dalje izglede za karijeru. MOR-ov izvještaj pod nazivom “Rad od kuće. Od nevidljivosti do dostojanstvenog rada”, takođe ukazuje na to da zaposleni na daljinu nemaju isti nivo socijalne zaštite kao drugi zaposleni.

Prošle godine od kuće radilo 260 miliona ljudi

Prema procjenama MOR-a, prije krize izazvane pandemijom COVID-19, u svijetu je bilo približno 260 miliona zaposlenih koji rade kod kuće, što predstavlja 7,9 odsto globalne zaposlenosti. Ukupno 56 odsto njih, 147 miliona, bile su žene.

“Ove cifre obuhvataju zaposlene koji kontinuirano rade na daljinu i veliki broj onih koji su uključeni u proizvodnju robe koja ne podliježe procesima automatizacije, kao što su: vezovi, ručni radovi,
sklapanje elektronike i sl. Treća kategorija, zaposleni na digitalnim platformama, pružaju usluge poput obrade zahtjeva iz domena osiguranja, tehničkog pisanja (copywriting) ili anotacije podataka za potrebe obuka u domenu sistema vještačke inteligencije”, rekli su u MOR-u.

Oni dodaju da se u prvim mjesecima pandemije COVID-19, svaki peti zaposleni zatekao u poziciji da radi od kuće. Očekuje se da će podaci za cijelu prošlu godinu, kada budu dostupni, pokazati
značajan porast u odnosu na prethodnu godinu. Trend rasta u ovom domenu, kako kažu u MOR-u, vjerovatno će se nastaviti i u narednim godinama, što aktuelizuje hitnost iznalaženja rješenja problema s kojima se suočava ova kategorija zaposlenih i njihovi poslodavci.

“Rad od kuće je često loše uređen, a poštovanje postojećih zakona ostaje izazov. U mnogim slučajevima, ovi zaposleni su klasifikovani kao nezavisni ugovarači i stoga su isključeni iz opsega
radnog zakonodavstva”, piše u izvještaju.

Jedna od autora, ekonomista Janine Berg ukazuje da mnoge zemlje širom svijeta imaju zakone, ponekad dopunjene kolektivnim ugovorima, koji se bave raznim nedostacima u domenu dostojanstvenog rada povezanim sa radom od kuće.

“Bez obzira na to, samo je deset država članica MOR-a ratifikovalo Konvenciju br. 177, koja promoviše jednakost u pogledu tretmana zaposlenih na daljinu i ostalih primalaca zarada, a mali broj njih raspolaže sa sveobuhvatnom politikom koja podrazumijeva rad od kuće. Izvještaj MOR-a uključuje konkretne preporuke kako rad od kuće učiniti vidljivijim i time i bolje zaštićenim. Izvještaj za zaposlene u industriji koji rade od kuće naglašava važnost procesa olakšavanja njihovog prelaska na formalnu ekonomiju proširivanjem sistema pravne zaštite, poboljšanjem usklađenosti
legislative, kreiranjem sveobuhvatnijih ugovora, davanjem pristupa instrumentima socijalne zaštite i upoznavanjem zaposlenih u domenu rada od kuće sa svojim pravima”, kazala je Berg.

Kako dodaje, za zaposlene na digitalnim platformama koji rade kod kuće, a čije aktivnosti postavljaju posebne izazove za usklađivanje u smislu “prelaska granica”, izvještaj zagovara upotrebu podataka generisanih njihovim radom, a sa ciljem praćenja radnih uslova i kreiranja alata za adekvatno određivanje zarada. Izvještaj, kako navode njegovi autori, poziva kreatore politika da preduzmu posebne akcije za ublažavanje psihosocijalnih rizika po zaposlenog i uvedu tzv. “pravo na diskonektovanje”, kako bi obezbijedili poštovanje granica između poslovnog i privatnog života.

“Tema rada od kuće će vjerovatno dobiti veću aktuelnost i značaj u godinama koje dolaze, napominje se u izvještaju. Vlade bi, u saradnji sa sindikalnim i poslodavačkim organizacijama, trebale raditi na tome kako da se obezbijedi da svi zaposleni u ovom domenu pređu iz faze nevidljivosti na uslove dostojanstvenog rada”, zaključili su u MOR-u.

Send this to a friend