Ekonomija

Motivisati Rome da se obrazuju i traže posao

Romima koji traže posao, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, neophodna je pomoć u sticanju vještina, znanja i ponašanja primjerenog aktuelnim i očekivanim zahtjevima na crnogorskom tržištu rada. To je zaključeno na sastanku direktora ZZZ Sulja Mustafića i predsjednika Romskog savjeta Isena Gašija.

Ističući da se na evidenciji nalazi ne mali broj Roma, direktor Mustafić je ocijenio da su oni  prepoznati kao kategorija teže zapošljivih lica.

Direktor je podsjeto da Zavod, kao institucija sa osnovnom djelatnošću posredovanja pri  zapošljavanju radi bržeg i spremnijeg uključivanja na tržište rada, sprovodi aktivnu politiku zapošljavanja, usklađenu sa politikom Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Organizovanjem i realizovanjem projekata, koji uvažavaju njihovo realno stanje, odgovarajućim kvalifikacijama, na kraći vremenski period i javnim radovima – možemo poboljšati uslove za veće zapošljavanje Roma”, ocijenio je Mustafić, naglašavajući potrebu pojačanih aktivnosti koje će dovesti do smanjenja predrasuda, kada je riječ o ovoj kategoriji građana.

Po riječima predsjedika Gašija, Romima su prihvatljivi posebni programi pripreme, prilagođeni njihovim specifičnostima, koje bi izvodili specijalizovani provajderi.

“Moramo izgraditi povjerenje i osjećaj sigurnosti. Primjerima iz prakse treba da ih motivišemo i ohrabrimo da završe obrazovanje i traže posao”, poručio je Gaši.

Na sastanku, kome su prisustvovale pomoćnica direktora Sektora zapošljavanja Sanja Rabrenović i savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Gracijela Rakonjac, ukazano je na neophodnst veće motivacije poslodavaca za rad sa tom kategorijom stanovništva, imajući u vidu poreske olakšice za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija.

Send this to a friend