Ekonomija

Na Bijeloj listi EPCG, Bemax, Trebjesa…

Uprava prihoda Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Među njima su EPCG, Bemax, Trebjesa, Coca-Cola…

“Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu”, navode iz PU.

Kriterijumi na osnovu kojih je izvršena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava, redovnost izmirivanja poreskih obaveza, kao i da stepen regularnosti poslovanja uočen u postupcima inspekcijskog nadzora.

“U nastojanju da se ovom praksom afirmiše što više urednih poreskih obveznika, listom je obuhvaćen ne samo segment velikih kompanija, već i mala i srednja preduzeća sa visokom stopom poreske discipline”, ističu u PU.

Send this to a friend