Ekonomija PRIJAVU PORESKOJ UPRAVI PODNIJELO PREKO 25 HILJADA PRAVNIH LICA

Naplaćeno 38 miliona eura poreza na dobit

Poreska uprava

Ukupna obaveza po osnovu poreza na dobit prijavljena do 15. aprila iznosi 75,6 miliona eura, pri čemu je zaključno sa tim datumom naplaćeno 38,1 milion eura, kazali su za Dan iz Poreske uprave i dodali da je jedan dio obveznika iskoristio zakonom propisano pravo na umanjenje poreske obaveze od šest procenata prilikom blagovremene uplate cjelokupne dospjele obaveze.

“Prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, zaključno sa 15. aprilom, podnijela su 24.342 poreska obveznika, dok je zaključno sa 23. aprilom ovu zakonsku obavezu ispunilo 25.444 pravnih lica”, naveli su iz PU na čijem čelu je Miomir M. Mugoša.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, poreska obaveza dospijeva za uplatu pri podnošenju poreske prijave, pri čemu poreski obveznici imaju mogućnost i da je izmire u šest mjesečnih rata shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica.

Kada je u pitanju pet najvećih prijavljenih iznosa poreza na dobit, oni iznose 3,5 miliona, zatim 1,65 miliona, 1,48 miliona, 1,43 miliona i 1,3 miliona eura.

“Kompanije koje su prijavile najveće iznose obaveze po osnovu poreza na dobit bave se djelatnostima: proizvodnja električne energije, monetarno poslovanje, izgradnja stambenih i nestambenih zgrada i proizvodnja svježeg betona”, precizirali su iz PU.

Poreski obveznici prijavama poreza na dobit za 2019. godinu prijavili su obavezu poreza na dobit u iznosu od 75,6 miliona, što je za 10,6 miliona, odnosno 16,3 odsto više u odnosu na obavezu poreza na dobit prijavljenu kroz prijave poreza na dobit za 2018. godinu, koja je iznosila 65 miliona.

Istakli su kontinuitet u rastu prijavljenih obaveza po osnovu poreza na dobit, imajući u vidu da je i zaduženje po prijavama za 2018. godinu bilo pet miliona eura iznad zaduženja za 2017. godinu.

“Ukupna bruto naplata poreza na dobit u 2019. godini iznosila je 75,13 miliona što je šest miliona, odnosno devet odsto iznad ostvarenja iz 2018. godine. Ukupni dospjeli poreski dug po osnovu poreza na dobit na kraju 2019. godine smanjen je za pet miliona u odnosu na stanje utvrđeno na kraju 2018. godine, čime je nastavljen trend smanjenja poreskog duga po osnovu ove vrste poreza”, kazali su iz PU.

Send this to a friend