Ekonomija

Nevladine organizacije traže poništenje ekološke saglasnosti za mHE Crnja

Nevladine organizacije Eko-tim, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Parkovi Dinarida, Green Home i WWF Adria, danas su Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine podnijele zahtjev za poništavanje postojeće ekološke saglasnosti za malu hidroelektranu “Crnja“ u opštini Kolašin.

“Važeća saglasnost za izgradnju male hidroelektrane (mHE) na vodotoku Crnja izdana je 1.2.2011. godine. S obzirom da skoro 10 godina kasnije projekat još uvijek nije realizovan, a da je u međuvremenu to područje proglašeno Parkom prirode „Komovi“, postojeću saglasnost potrebno je poništiti”, navode ove NVO.

Napominju kako proglašenje područja parkom prirode mijenja sve ekološke i ekonomske parametre pa stoga važeća ekološka saglasnost se može smatrati zastarjelom i da propisane mjere zaštite nijesu relevantne.

“Ako se saglasnost ne poništi, realizacija ovog projekta može značajno uticati na hidrologiju i morfologiju rijeke i riječnih staništa, sprječavanje migracije zaštićenih i drugih vrsta, poremećaj u protoku sedimenta, promjene ekološkog režima protoka, kao i promjene u sezonskim ciklusima poplava te sve druge negativne uticaje na kopnene vrste i staništa. Zbog svega toga, neophodna su detaljna terenska istraživanja kako bi se procijenili stvarni uticaji planiranih mHE u Barama Kraljskim“, saopštili su iz organizacija civilnog društva.

Prema njihovim riječima, nastavak realizacije projekta izgradnje mHE prema zastarjeloj saglasnosti bilo bi protivpravno jer je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode i odlukom o proglašenju Parka prirode Komovi.

“Bilo kakva eksploatacija te vrste na području parka prirode ugrozila bi najvažnija obilježja, vrijednosti i ulogu parka te bi dovela do oštećenja površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti, osiromašenja biološke raznovrsnoti te zagađivanja ili ugrožavanja podzemnih i površinskih izvora vode. Predlažemo da se važeća ekološka saglasnost poništi i da se pokrene ponovni postupak procjene uticaja na životnu sredinu. Ponovljeni postupak mora biti transparentan te sproveden u konsultacijama sa svim zainteresiranim stranama, kako je predviđeno zakonom. No, na osnovu postojeće zaštite, kao i svih uticaja koje bi realizacija ovog projekta mogla imati, jasno je kako se nova ekološka saglasnost ne može izdati jer bi direktno kršila relevantne zakone i Ustav Crne Gore“, navode iz organizacija civilnog društva.

Na kraju napominju kako je već ranije dokazano da ne postoji javni interes od projekata za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana.

“Štaviše, takvom proizvodnjom nanosi se direktna ekonomska i ekološka šteta državi i njenim građanima”, zaključuje se u saopštenju.

Send this to a friend