Ekonomija

NTO CG: Za turističku privredu raspisan poziv za dobijanje besplatne marketing analize

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) objavila je Poziv predstavnicima turističke privrede za dobijanje besplatne marketing analize.

U cilju unapređenja kvaliteta destinacije, NTO CG će podržati izradu besplatnih 30 marketing analiza za zainteresovane privredne subjekte. Rezultati analize pokazaće trenutni kvalitet usluga koje pruža turistička privreda, a eksperti angažovani od strane NTO CG će dati detaljne smjernice za unapređenje kvaliteta njihovih usluga i proizvoda.

Prvih trideset podnosioca prijava dostavljenih u skladu sa zahtjevima Poziva, imaće jedinstvenu priliku da dobiju besplatne personalizovane marketing analize koja će obuhvatati predstavljanje njihove ponude na Google Maps-u, stranicama TripAdvisor, Facebook, Instagram, YouTube kanalu, vlastitom website-u, te na stranicama Booking.com i Airbnb.com. Poziv je objavljen 1. decembra i traje deset dana, a uslove Poziva možete naći na sledećim linkovima:

1. https://www.montenegro.travel/me/business/vijesti-i-mediji/vijesti
2. https://www.montenegro.travel/me/business/projekti-i-podrska/nasa-podrska

Prijava je sastavni dio Poziva, podnosi se elektronskim putem:
https://www.surveymonkey.com/r/7C25RM2

Lista odabranih podnosioca prijave za dobijanje besplatne marketing analize biće objavljena na internet stranicama NTO CG, u roku od 7 dana od dana odabira.

Poziv za dobijanje besplatnih marketing analiza samo je jedan od segmenata sveobuhvatnog projekta kontrole kvaliteta destinacije, koji ima za cilj detaljnu analizu kvaliteta usluga i proizvoda u turizmu, te unapređenje istih.

Tags
Send this to a friend