Ekonomija Ministarstvo ekonomskog razvoja

Objavljen Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini.

Kako su saopštili iz tog resora, ukupan iznos podrške inovacionoj djelatnosti u 2021. godini iznosi 160 hiljada eura a rok za prijavljivanje je 16. novembar 2021. godine.

Predmet Konkursa je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje četiri programske linije utvrđene Programom za inovacije 2021-2024. i obuhvata: Programsku linije podrške EUREKA projektima, programsku liniju za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska, programsku liniju za podsticanje inovacione kulture i programsku liniju za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima.

“Programom se posebno podstiču mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta. Za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima opredijeljeno je 120 hiljada eura, piše u saopštenju.

Iz ministarstva navode da stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska podrazumijeva podsticanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2021. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO. Za ovu programsku liniju ukupan iznos podrške iznosi 15 hiljada eura.

“Podrška aktivnostima koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture (putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova, hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti) ima za cilj da utiče na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja, doprinese prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji i slično”, dodaje se u saopštenju.

Izdvojena sredstva za ovu programsku liniju iznose 15 hiljada eura.

Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore predstavlja podršku aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u tekućoj godini konkursa, poput ljetnjih i zimskih škola, u iznosu od deset hiljada eura.

Kao preduslov za ostvarivanje ostvarivanje podrške, po osnovu ovog Konkursa, neophodna je prijava u Registar inovacione djelatnosti koja se vrši putem portala www.inovacije.gov.me.

Send this to a friend