Ekonomija

Objavljene Bijela i Crna lista poreskih obveznika

Poreska uprava Crne Gore objavila je danas ažurirane Bijelu i Crnu listu. Na Bijeloj listi je spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline, a na Crnoj spisak najvećih dužnika.

“Na Bijeloj listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu”, saopšteno je iz PU.

Objašnjavaju da se kriterijumi na osnovu kojih je izvršena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava, redovnost izmirivanja poreskih obaveza, kao i da stepen regularnosti poslovanja uočen u postupcima inspekcijskog nadzora.

“U nastojanju da se ovom praksom afirmiše što više urednih poreskih obveznika, listom je obuhvaćen ne samo segment velikih kompanija, već i mala i srednja preduzeća sa visokom stopom poreske discipline”, napominju u PU.

Spisak najurednijih poreskih obveznika možete pogledati OVDJE – BIJELA LISTA- za objavu.xls

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika (200 lista.xls) sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 najvećih poreskih dužnika (100 lista.xls) po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

“U cilju transparentnog izvještavanja javnosti o stanju poreskog duga i najvećim poreskim dužnicima, uprkos činjenici da se poreskim obveznicima kojima je odobren reprogram rok dospijeća poreskih obaveza pomjera u zavisnosti od broja rata, odnosno vremenskog perioda, u kojem će se obaveze prema donijetim rješenjima izmirivati, listama su obuhvaćene i ove, nedospjele, obaveze”, naglasili su u PU.

4

avatar
1000
3
1
0
 
3
DopunaBnjjSamo pitamMontenegro
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bnjj
Gost
Bnjj

Sramota privatna država da se toleriše DPS privatnicima malo im je što eksplatišu radnike

Samo pitam
Gost
Samo pitam

Kakva je svrha? Da li je i za koliko smanjen dug otkako se objavljuju liste?

Montenegro
Gost
Montenegro

Dajte spisak najneurednijih!?

Dopuna
Gost
Dopuna

…i spisak firmi kojima Država duguje. Ovako je nepotpuno.

Send this to a friend