Ekonomija PLASIRANA SVA SREDSTVA OPREDIJELJENA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Omogućeno otvaranje 63 nova radna mjesta

Zavod za zapošljavanje već je plasirao sva raspoloživa sredstva, planirana ovogodišnjim budžetom, za realizaciju ideja po Inoviranom programu za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori. Odlukama Upravnog odbora Zavoda odobreno je 46 kredita, u vrijednosti od 315.000 eura, čime je omogućeno otvaranje 63 nova radna mjesta.

Od ovog broja, 37 kredita dodijeljeno je fizičkim licima, u vrijednosti od 240.000 eura, za otvaranje 48 novih radnih mjesta, dok je devet kredita dodijeljeno pravnim licima, u vrijednosti od 75.000 eura, za otvaranje 15 novih radnih mjesta. Ženama je odobreno 15 kredita, vrijednosti 90.000 eura, za otvaranje 18 novih radnih mjesta.

INTERESOVANJE

Po riječima v.d. pomoćnice direktora ZZZ za Sektor isplate iz oblasti zapošljavanja mr Svetlane Krgović, među nezaposlenima i dalje vlada veliko interesovanje za popularni program samozapošljavanja, koji se u modifikovanoj formi realizuje već 20 godina.

Najviše kredita odobreno je u Beranama, Bijelom Polju, Baru, Podgorici, Pljevljima, Plavu… Među biznis idejama dominiraju poljoprivredna djelatnost i ribarstvo, zanatstvo i lične usluge, ugostiteljstvo, turizam, zdravstvo,
socijalna zaštita, trgovina.

“Za kreditno otvaranje novih radnih mjesta zainteresovani su nezaposleni svih obrazovnih profila i iz svih crnogorskih opština. Poljoprivreda predstavlja važan prostor novog zapošljavanja i uravnoteženja regionalnog razvoja, sa posebnim značajem za razvoj sjevera Crne Gore. Imajući u vidu da je poljoprivreda strateška privredna grana, otuda i veliko interesovanje za pokretanje biznisa u ovoj djelatnosti”, objašnjava Krgović, naglašavajući značaj programa u podsticaju i razvoju ženskog preduzetništva.

Ovim programom, dodjeljuju se kreditna sredstva pod povoljnijim uslovima od tržišnih i stimuliše se razvoj malih i srednjih preduzeća, čime se utiče na smanjenje nezaposlenosti i stvaranje ekonomski povoljnijeg ambijenta. Po novozaposlenom radniku odobrava se do 5.000 eura. Maksimalan iznos kredita je 15.000 eura, za tri radna mjesta. Grejs period je godinu, a rok povraćaja sredstava tri godine, u polugodišnjim anuitetima. Kamatna stopa je tri odsto za projekte čiji su nosioci žene i za projekte u manje razvijenim opštinama, a četiri odsto za projekte iz razvijenih sredina.

■ PRIRUČNIK

Osim povoljnih kredita, Zavod korisnicima pruža besplatne usluge, prije svega pomoć pri izradi biznis plana, a realizuje Program specijalističke obuke i edukacije iz oblasti poslovnih vještina, kako bi lakše prevazišli probleme sa kojim se suočavaju početnici u biznisu.

Početkom godine, u izdanju Zavoda za zapošljavanje, iz štampe je izašlo peto, dopunjeno i izmijenjeno, izdanje Priručnika za preduzetnike. Svojevrsni vodič za buduće preduzetnike usaglašen je sa svim aktuelnim propisima koji se tiču biznisa. Nedavno je inoviran u dijelu koji se odnosi na iznos minimalne zarade i obračuna doprinosa. Priručnik je besplatan, a svim zainteresovanim dostupan je u biroima rada i kancelarijama Zavoda za zapošljavanje. Nalazi se i na internet stranici Zavoda www.zzzcg.me.

“Ovaj Priručnik namijenjen je, prije svega, licima koja počinju biznis, korisnicima Inoviranog programa samozapošljavanja. Priručnik je, međutim, koncipiran tako da može koristiti svima koji namjeravaju ili se već bave biznisom. Cilj je da se preduzetniku olakša posao, planiranje i smanji neizvjesnost poslovanja”, naglašava Krgović.

Send this to a friend