Ekonomija

Počeo razvojni program prijema u crnogorsko državljanstvo radi investicija

Startovao je razvojni program koji pruža mogućnost da u naredne tri godine lica steknu crnogorsko državljanstvo na osnovu investiranja, po osnovu najviše 2.000 zahtjeva, saopšteno je danas iz Vlade.

“Program, čiji je cilj dalje ubrzanje ekonomskog razvoja Crne Gore stvaranjem novih turističkih, poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i otvaranja novih radnih mjesta, pokrenut je na osnovu Odluke o kriterijuma, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koju je Vlada donijela na 99. sjednici održanoj 22. novembra 2018. godine”, podsjećaju oni.

Sekretarijat za razvojne projekte je danas objavio Javne pozive za

Prijava na poziv može se podnijeti zaključno sa 1. februarom 2019. godine.

Aplikant podnosi zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa, preko agenta za posredovanje, dok ocjenu njegove međunarodne podobnosti vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, uključujući i dokaz o porijeklu novca.

“Sekretarijat za razvojne projekte će donijeti odluku o izboru agenata u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava i biće objavljena na internet stranici Sekretarijata”, objašnjavaju u Vladi.

Kako su dodali, po donošenju odluke, Vlada Crne Gore će sa izabranim agentima zaključiti ugovor, na osnovu čega će im Sekretarijat za razvojne projekte izdati licence, i samo na osnovu izdatih licenci, agenti mogu da obavljaju svoju aktivnost u sklopu navedenog programa.

“Ako se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa odlukom, dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, donijeće se rješenje o gubitku državljanstva. Sve procedure će biti transparentne, te će, što se ove faze procesa tiče, otvaranje prijava biti javno – pravo da prisustvuju imaće odgovorna lica podnosilaca prijava ili njihovi ovlašćeni predstavnici”, ističu oni.

Primjena Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore počela je 1. januara 2019.

“Odluka Vlade donijeta je sa ciljem razvoja Crne Gore, odnosno sa ciljem privlačenja stranih investicija koje će intezivirati razvojne projekte u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, i to na ukupnom području Crne Gore, i na sjeveru i na jugu, kao i brži razvoj manje razvijenih opština Crne Gore”, navode u Vladi.

Model posebnog programa jeste DONACIJA + INVESTICIJA

“Donacija se odnosi na iznos namijenjen za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave. Visina iznosa donacije je 100.000 eura po jednom zahtjevu aplikanta, što ukupno za 2.000 zahtjeva iznosi 200 miliona eura, iznos koji će biti usmjeren za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samoprave”, ističu u Vladi.

S druge strane, investicija se odnosi na iznos namjenjen za ulaganje u jedan od razvojnih projekata sa Liste razvojnih projekata, koju utvrđuje Vlada na predlog resornih ministarstava, a iznos koji je aplikant dužan da uplati je

  • najmanje 450.000 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Glavnom gradu Podgorica ili primorskom regionu Crne Gore; ili
  • najmanje 250.000 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Glavnog grada Podgorica.
Send this to a friend