Ekonomija Konkurs eDemokratija-predloži, učestvuj, promijeni

Podržani projekti šest NVO

Ministarstvo javne uprave je, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, a u vezi sa Javnim konkursom “e-Demokratija – predloži, učestvuj, promijeni“ objavljenim 25. marta ove godine donijelo Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2019. godinu.

Ovom odlukom se raspodjeljuju sredstava u iznosu od 93.988 eura za realizaciju šest projekata nevladinih organizacija, i to:

  • e-demokratija: građanska participacija u digitalnoj eri” u iznosu od 18.149 eura kojI će realizovati NVO Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM;
  • “Vlada i NVO – dijalog pa povjerenje!” u iznosu od 18.295 eura koji će realizovati 3. NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija;
  • “JUFU – Javna uprava, funkcionalna uprava” u iznosu od 14.890 eura koji će realizovati NVO Centar za mlade PROACTIVE;
  • “Za moj glas u mojoj opštini!” u iznosu od 16.351 eura koji će realizovati NVO Novi horizont;
  • “Uloga NVO u razvoju lokalne demokratije – Put do cilja” u iznosu 15.070 eura koji će realizovati NVO Bjelopoljski demokratski centar;
  • “Participativna, informativna, otvorena javna uprava – #PIO u iznosu od 11.231 eura koji će realizovati NVO Politikon mreža PIN.

Podsjećamo da je Ministarstvo javne uprave raspisalo javni poziv za NVO za ciljem povećanja informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu kreiranja javnih politika, veće transparentnosti organa, te povećanja povjerenja građana u rad javne uprave.

“Takođe, cilj je veće korišćenje dostupnih elektronskih usluga na portalu eUprave www.euprava.me, prvenstveno podstranice eParticipacija www.euprava.me/eparticipacije, kao i servisa ePeticije „Glas građana“ www.epeticije.gov.me”, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Putem servisa eParticipacije građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i strateških dokumenata, davanjem komentara, inicijativa i sugestija u procesu konsultacija zainteresovane javnosti i javnih rasprava, dok servis ePeticije “Glas građana” služi za podnošenje peticija za inicijative u nadležnosti Vlade Crne Gore, za čije razmatranje je potrebno 3.000 glasova.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Surova realnost
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Surova realnost
Gost
Surova realnost

Zbog ovoga i postoje NVO, da pare uzimaju na neke opšte nekorisne nozovi te projekte…

Send this to a friend