Ekonomija

Poljoprivrednim proizvođačima iz Bara i Ulcinja predstavljen plan podrške

Prvi javni poziv za korišćenje sredstava iz IPARD programa bespovratne podrške crnogorskim poljoprivrednicima detaljnije je predstavljen poljoprivrednim proizvođačima sa područja opština Bara i Ulcinja.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja podsjetili su proizvođače sa teritorije primorskih opština, da se prvi IPARD poziv odnosi na primarnu proizvodnju, i da mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000 eura do 500.000 eura. Podrška iznosi do 60 odsto prihvatljivih troškova. Za mlade farmere, ispod 40 godina, bespovratna podrška iznosi 65 odsto dok za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška iznosi čak 70 procenata.

Kroz objavljeni IPARD javni poziv poljoprivrednici mogu izgraditi ili rekonstruisati objekte, kupiti potrebnu opremu i mehanizaciju, urediti infrastrukturu na gazdinstvu, podići voćnjake, vinograde, maslinjake, zaštićenih prostora, zatim ugraditi sisteme za korišćenje obnovljivih izvora energije, izgraditi ribnjake i ostalo.

Poljoprivrednicima je pojašnjena procedura realizacije samog javnog poziva. Detaljno im je objašnjeno koja dokumentacija im je potrebna, kao i kako i gdje je mogu pribaviti. Interesovanje prisutnih odnosilo se najviše na nabavku sadnica maslina, izgradnju podzida u maslinjacima, izgradnju objekata za stočarsku, ali i biljnu proizvodnju, investicije za rješavanje odlaganja stajnjaka, nabavku pčelarske opreme i druge.

Naročito interesovanje iskazano je za pitanje vlasništva investicije. Istaknuto je, da nakon realizacije investicije, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava podrške, investicija koja se podržava mora biti u vlasništvu korisnika podrške. Odnosno, ukoliko je u pitanju izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta, objekat, ali i zemljište na kome se gradi/rekonstruiše mora biti u vlasništvu korisnika podrške, prije podnošenja zahtjeva za isplatu. Takođe, sva kupljena mehanizacija mora biti u vlasništvu korisnika podrške.

Poljoprivrednicima su pojašnjeni početni kriterijumi koje moraju ispuniti da bi mogli aplicirati za objavljeni javni poziv. Tačnije, oni moraju imati određen broj grla ili površine pod zasadima. Za projekte iz sektora proizvodnje mlijeka – 5 krava (priplodnih grla) i/ili 50 ovaca i/ili 50 koza, sektora proizvodnje mesa – 30 goveda u tovu; 20 krmača ili 100 svinja u završnom tovu; 1.000 brojlera (pilića); 100 brojlera (ćurića), zatim proizvodnje jaja: 2.500 koka nosilja, voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje) – 0,5 ha površine zasada, 0,1 ha površine zasada u zaštićenom prostoru, za proizvodnju ratarskih kultura – 1 ha površine zasada, aromatičnog i ljekovitog bilja – 0,3 ha površine zasada, proizvodnju gljiva i pečurki – 0,01 ha proizvodne površine. Za vinogradare početni uslov je 0,5 ha pod vinovom lozom, za maslinare 0,5 ha pod maslinama, za pčelare 30 pčelinjih društava, a za ribare godišnji kapacitet minimum 10 tona ribe ili školjki.

Proizvođači su informisani da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranici Ministarstvstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranici koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u regionalnim kancelarijama odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji, kao i u kancelarijama Ministarstva.

M.D. 

 

 

Send this to a friend