Ekonomija

Roming za neke kategorije korisnika jeftiniji od 1. jula

Mobilni operatori će od 1. jula naredne godine morati da umanje pojedine cijene pa će roming za neke kategorije korisnika biti jeftiniji, saopšteno je Vikend novinama iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – EKIP. Mobilni operatori će od 1. jula naredne godine morati da umanje pojedine cijene.

Sporazum o javnim mobilnim komunikacionim mrežama na Zapadnom Balkanu potpisala su u aprilu prošle godine ministarstva nadležna za oblast elektronskih komunikacija iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i sa Kosova. Na osnovu njega, kao i Zakona o elektronskim komunikacijama, EKIP je 6. juna donio odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:telu naloženo da od 1. jula počnu sa primjenom korigovanih, nižih cijena roming usluga.

“U skladu sa navedenom odlukom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, korisnici iz Crne Gore kada koriste roming usluge u državama potpisnicama sporazuma od 1. jula plaćaju maksimalne cijene bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) na sljedeći način: za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori 0,0816 eura po minutu, za dolazne pozive iz regiona 0,04 eura po minutu, za SMS poruke prema mrežama u Crnoj Gori 0,035 eura, dok će za uslugu prenosa podataka plaćati maksimalno 0,0262 eura po megabajtu (MB)”, precizirali su iz EKIP-a.

Istovremeno su regulisane i maksimalne cijene odlaznih poziva korisnika koji su u romingu prema mrežama u tim državama, a za ovaj tip usluge iznosi 0,019 centi po minutu, takođe bez PDV-a. No, to nijesu i jedine cijene na osnovu kojih mobilni operatori u Crnoj Gori formiraju tarife. Naime, propisano je da ovdašnji mobilni operatori mogu klijentima da naplaćuju korišćenje roming usluga uvećavanjem cijene koju plaćaju kada koriste iste usluge u matičnoj mreži. Ovakav princip odnosi se na svaki od tarifnih paketa, pa se samim tim i cijene formiraju pojedinačno za svaku ponudu. Iz EKIP-a pak ističu da i u takvim slučajevima postoje ograničenja za maksimalne vrijednosti.

“S obzirom na to da mobilni operatori u Crnoj Gori imaju veliki broj tarifnih paketa, maksimalne cijene regulisanih roming usluga razlikuju se za korisnike različitih paketa i iznose: za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori od 0,05 do 0,19 eura po minutu, za dolazne iz regiona 0,04 eura po minutu, za SMS poruke prema mrežama u Crnoj Gori od 0,02 do 0,06 eura, dok su maksimalne cijene za prenos podataka od 0,025 od 0,18 eura po MB”, kazali su iz EKIP-a, uz podsjećanje da su i te cijene bez PDV-a.

No, te cijene biće niže od sredine naredne godine. Kako je rečeno, mobilni operatori će od 1. jula naredne godine morati da umanje pojedine cijene, pa će za dolazne pozive iz regiona korisnici plaćati najviše 0,025 eura po minutu, a prenos podataka od 0,015 do 0,18 eura po MB.

“Pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, operatori mogu korisnicima rominga da ponude da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga. Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roming usluga od onih koje su određene sporazumom i odlukom EKIPa koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega. Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne cijene roming usluga obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika “, podsjetili su iz ove agencije.

Sporazumom koji je potpisan u prvoj polovini godine predviđeno je da od 1. jula cijene rominga između država potpisnica budu niže, a od 1. jula 2021. godine ovaj tip usluga imaće istu cijenu kao da je u pitanju korišćenje unutar matične države, poznatiji kao princip “roaming lake at home”. Naime, tada počinje nova faza i režim naplate upravo prema navedenom principu.

“S obzirom na to da je ovaj režim naplate specifičan, po ugledu na preporuke Evropske komisije za njegovu punu i ispravnu primjenu je potrebno donošenje niza propisa. Rok za donošenje koji će precizno definisati režim ‘roaming lake at home’ je kraj 2020. godine, a za njihovo donošenje je zadužen EKIP”, rečeno je Vikend novinama iz te institucije.

Send this to a friend