Ekonomija

Rok za legalizaciju u Baru završen, a interesovanje i dalje postoji

Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Bar je do 16. jula predato oko 8.300 zahtjeva za legalizaciju.

Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Zorica Krsmanović kaže da je interesovanje vlasnika bespravnih objekata za postupak legalizacije veliko i nakon ovog roka.

“U Sekretarijat svakodnevno dolaze zainteresovani vlasnici koji se raspitaju o mogućnosti naknadnog prijavljivanja. Poštom nam je poslije isteka roka za prijavljivanje dostavljeno oko 350 zahtjeva, ali je veći broj onih koji zahtjeve nijesu naknadno dostavili, već su odlučili da sačekaju eventualno novi rok”, dodaje ona.

Procjene su da na teritoriji opštine Bar ima između 25 i 30 hiljada nelegalno izgrađenih objekata.

“Zbog velikog broja podnijetih zahtjeva, svi oni još uvijek nijesu sistematizovani. Legalizacija je vrlo zahtjevan postupak. Svaki objekat ima svoje osobenosti, sa vlasničkog, planskog, katastarskog aspekta i tek kada se svi ti aspekti sagledaju, kada dođemo u posjed sve potrebne dokumentacije i na osnovu primjene podataka sa orto-foto snimka, moći ćemo da odlučimo da li objekat ispunjava uslove za legalizaciju, da li se radi o objektu osnovnog stanovanja, kao i o svemu drugom. Dakle, radi se o složenim postupanjima, tokom kojih se u obzir mora uzeti u obzir mnogo činilaca, da bi se došlo do pravno valjanih rešenja”, navodi Krsmanović.

Kako je pojasnila, neophodno je formiratipouzdan i  ažurnu bazu podataka koji će u realnom vremenu na sajtu kreiranom za ove potrebe, biti dostupan svakom zainteresovanom licu.

“Na taj način bi bili u mogućnosti da prate tok postupka po podnijetom zahtjevu”, zaključuje Krsmanović.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend