Ekonomija

Šta donosi prijedlog zakona o putevima

Direktor direktorata za državne puteve Mirsad Ibrahimović, kazao je da će Predlogom zakona o putevima, koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja, između ostalog, biti ukinute naknade za izgradnju objekata kojima je omogućen pristup sa puta, za postavljanje bilborda, kao i naknada za inostrana drumska vozila. Vozači sa invaliditetom biće oslobođeni plaćanja putarine, naknade prilikom registracije vozila kao i naknade za jedno vozilo koje je obilježeno znakom pristupačnosti.

Postojeći Zakon o putevima donešen je 2004. godine, a 2009., 2011. i 2017. godine pretrpio je određene izmjene i dopune.

“S obzirom na to da je od donošenja važećeg Zakona o putevima došlo do značajnih promjena pravne regulative, stvorila se potreba usaglašavanja propisa u oblasti puteva, odnosno prepoznata je potreba za izradu novog zakona kojim će se urediti oblast koja se odnosi na pravni položaj puteva, uslove i načine upravljanja, njihovu zaštitu i održavanje, kao i izvore i načine finansiranja, a posebno uslove izgradnje i rekonstrukcije puteva i inspekcijskog nadzora”, kazao je Ibrahimović.

Kako je istakao, odredbama Predloga zakona uvedeni su tehnički propisi i standardi koji će omogućiti projektovanje i izgradnju bezbjednih puteva.

“Naime, zakonskim i podzakonskim aktima uvodi se novi pristup kreiranju politike u ovoj oblasti koji se zasniva na projektovanju, izgradnji i održavanju putne infrastrukture na način da ta infrastruktura pored osnovne funkcije u svojoj eksplataciji ima i preventivnu funkciju kada je u pitanju bezbijednost saobraćaja a to je stvaranje putne infrastrukture koja tako reći prašta greške učesnika u saobraćaju odnosno umanjuje njihove posledice, čemu ćemo u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju”, naveo je Ibrahimović.

Ističe da su Predlogom zakona o putevima predviđene određene naknade koje plaćaju korisnici javnih puteva (državnih i opštinskih), a koje su bile sadržane i u važećem Zakonu o putevima, s tim da su određene naknade ukinute.

“Naime, u Predlogu zakona o putevima ukinute su četiri naknada, i to: naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta, naknada za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa na putu i pored puta,naknada za priključenje prilaznog puta na javni put, i naknada za inostrana drumska vozila, čime su se stvorili bolji poslovni uslovi”, naveo je Ibrahimović.

U cilju unapređenja položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, poštovanjem principa jednakosti koji omogućava osobama sa invaliditetom da se jave u ulozi vozača, pod jednakim uslovima kao i lice bez invaliditeta,

“Prijedlogom Zakona o putevima oslobođeni su plaćanja korisničke naknade i putarine i godišenje naknade pri registraciji drumskih motornih vozila i posebne godišnje naknade za drumska motorna vozila za jedno putničko vozilo koje je objeleženo znakom pristupačnosti”, navodi Ibrahimović.

Dodaje da je Ministarstvo saobraćaj i pomorstva je prilikom izrade Predloga zakona o putevima detaljno sagledalo i analiziralo zahtjeve svih zainteresovanih strana i predložilo najbolje rješenje u cilju ukidanja administrativnih i biznis barijera, a pri tome vodeći računa da se omogući nesmetan razvoj, izgradnja i održavanje puteva.

4

avatar
1000
4
0
0
 
4
NemilaVesna M.AlyPetarPan
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Nemila
Gost
Nemila

Zašto se zakonom omogućava da pojedinci imaju monopol koji im je partijski omogućen

Vesna M.
Gost
Vesna M.

Treba provjeriti diplome svima koji rade u javnom sektoru

Aly
Gost
Aly

Ko je ovaj? Đe je prije radio?

PetarPan
Gost
PetarPan

Da ne počnu litije protiv ovog zakona?…

Send this to a friend