Ekonomija

Tokom 2020. godine preuzeto sedam odsto manje električne energije

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u decembru preuzeli ukupno 248.429.432 kWh električne energije, što je za oko 19 odsto više u odnosu na novembar, saopšteno je iz CEDIS-a.

“Najviše električne energije, oko 42 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2)”, navode u CEDIS-u.

Tokom prethodne godine ukupno je preuzeto 2.543.609.944 kWh električne energije, što je za oko sedam odsto manje u odnosu na 2019. godinu.

Očitano je ukupno 384.726 brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni).

“Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto”, navode u CEDIS-u.

Ekipe Sektora za održavanje su u decembru 1774 puta intervenisale na terenu.

“Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je 402.467 eura”, saopšteno je iz CEDIS-a.

Na distributivnu mrežu je tokom decembra priključeno 484 novih korisnika.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 891 novih, elektronskih brojila.

“Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 335 hiljade, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma”, navode u CEDIS-u

U toku su radovi na izmještanju elektroenergetske infrastrukture u zoni rekonstrukcije magistralnog puta M18 Podgorica – Danilovgrad.

“Na ovom projektu, tokom decembra, realizovana su sredstva u vrijednosti  37 hiljada eura. Na nivou sekundarne mreže u toku su aktivnosti na realizaciji pet investicionih projekata, koji su vrijedni oko 300 hiljada eura bez uračunatog PDV-a”, ističu u CEDIS-u.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 412 hiljada korisnika na području Crne Gore.

Send this to a friend