Ekonomija

U Crnoj Gori skoro 10.000 nezaposlenih manje nego lani

Prema posljednjem statističkom izvještaju ZZZ, od 10. decembra, na evidenciji se nalazi 42.438 nezaposlenih. Taj  broj je manji u odnosu na isti dan 2017. za 9.811 ili za 18,78% (tada je registrovano 52.249 nezaposlenih).

Od završetka prijave visokoškolaca za stručno osposobljavanje opet počinje blagi pad nezaposlenosti i smanjivanje broja novoprijavljenih. U periodu od 1. januara do 10. decembra 2018. godine registrovana su 32.783 novoprijavljena, što je za 26,14% (ili 11.600 lica) manje u odnosu na isti period 2017. godine (44.383).

Tržište rada Crne Gore, od polovine 2015. godine, odnosno od donošenja  takozvanog  zakona o majkama, karakterisalo je povećanje broja novoprijavljanih sve do druge polovine 2017. godine (broj novoprijavljenih 2014. – 35.272,    2015. – 42.953,  2016. – 46.858,  2017. –  44.957).

Promjena određenih zakonskih rješenja u 2017. godini je uticala na smanjenje broja novoprijavljenih  u 2018. godini što direktno utiče na smanjenje ukupne nezaposlenosti i nezaposlenosti onih koji zaposlenje traže manje od godinu.

Dakle, smanjenje broja novoprijavljenih utiče na povećanje učešća dugoročno nezaposlenih u ukupnoj nezaposlenosti.

Učešće lica koja traže zaposlenje duže od godine u ukupnoj nezaposlenosti (dugoročna nezaposlenost) na dan 10.12.2018. godine (24.760 ili 58,34%) veće je za 14,52 p.p. u odnosu na isti period 2017. godine (22.895 ili 43,82%).

U poređenju sa stopom dugoročne nezaposlenosti u EU, koja je u oktobru  iznosila 6,7% , stopa dugoročne nezaposlenosti u Crnoj Gori je viša za 7,4 p.p i iznosi 14.1%.

U ukupnom broju nezaposlenih lica broj dugoročno nezaposlenih se povećao nominalno za 1.865, dok se broj lica koja traže zaposlenje do jedne godine smanjio za 11.676 lica.

Sa druge strane, nezaposlena lica korisnici raznih socijalnih primanja su dominantno iz kategorije dugoročno nezaposlenih i takvim licima je manja motivacija za zapošljavanje, pa duže ostaju na evidenciji Zavoda.

Od ukupnog broja angažovanih  sa evidencije nezaposlenih u 2018. godini 24,58% su iz kategorije dugoročno nezaposlenih (ukupno zaposlenih 14.857, do jedne godine čekanja zaposleno je 11.205 lica).

 

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Rijecka nahija
Gost
Rijecka nahija

Pošli su trbuhom za kruhom…njemačka itd

Prč
Gost
Prč

Mislite 10000 koji su komacno osigurani na minimalac i to po ugovorima na par mjeseci pola godine.kome mazete oci da je otboreno za godinu 10k radnih mjesta? Nepostena rabota.svi znamo da su to ljudi koji odavno rade samo na crno,jedan od njih sam i ja.do sad bih imao 25 god radnog staza a imam jedva par godina i nikad za… Više »

amo
Gost
amo

E toliko je omladine napustilo crnu goru u potrazi za poslom.

marko p
Gost
marko p

Malo vam je naslov los. Manje nezaposlenih je jer su iz ZZZ obrisali sa evidencije toliko ljudi zbog novo nacina vodjenja evidencije

Send this to a friend