Ekonomija

U Herceg Novom 65 odsto zahtjeva za legalizaciju bez elaborata

Herceg Novi

U opštini Herceg Novi podnijeto je 4490 zahtjeva za legalizaciju objekata. Preko 80 odsto ovih zahtjeva podnijeto je posljednjih dana prije isteka zakonskog roka, bez potrebnih priloga (elaborata izvedenog stanja objekta i lista nepokretnosti), kažu Radiju Jadran u Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju.

Do kraja novembra ovaj Sekretarijat je poslao 2552 poziva za dopunu podneska i donio 624 rješenja o prekidu postupka legalizacije, do donošenja novog planskog dokumenta, odnosno Plana generalne regulacije Crne Gore.

“Generalno je veliki broj predmeta u kojima ni do danas nijesu dostavljeni potrebni elaborati i iznosi oko 65 odsto od ukupnog broja podnijetih zahtjeva. Svi podnosioci zahtjeva za legalizaciju su dužni da nadležnom Sekretarijatu dostave elaborate izvedenog stanja objekta, kao i listove nepokretnosti u kojima su ti elaborati sprovedeni. Svi zahtjevi u kojima nije dostavljena potrebna dokumentacija, biće odbijeni kao nepotpuni, u skladu sa zakonom”, navode iz ovog opštinskog resora.

Kako dalje objašnjavaju, vlasnik bespravnog objekta, koji je evidentiran na orto-foto snimku, a za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku i vlasnik bespravnog objekta za koji je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju dužni su da, do uklanjanja objekta, plaćaju godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave.

Godišnja naknada za korišćenje prostora po m² bespravnog objekta može iznositi od 0,5% do 2,0% prosječne cijene građenja m² novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje.

Sa druge strane, za objekat evidentiran na orto-foto snimku, koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ali za koji nije podnesen zahtjev za legalizaciju, vlasnik će plaćati godišnju naknadu koja može iznositi od 1  do 4 odsto prosječne cijene građenja po kvadratu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sova
Gost
Sova

Nema šanse da svi objekti mogu biti snimljeni do nove godine. Nemoguće je, a i nepotrebno. Radite vi ove koji su kompletni, a ostavite druge da se kompletiraju.

Rajan
Gost
Rajan

Sve sto je brzo , to je I kuso….

Send this to a friend