Ekonomija Crna Gora i Bugarska potpisale deklaraciju o saradnji

Usavršavanje u šumarskim naukama za naše studente

Crna Gora i Bugarska u narednom periodu ostvarivaće tješnju i intenzivniju saradnju u oblasti šumarstva, u cilju razvoja ovog sektora u obje zemlje i efikasnijeg suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti koje donose klimatske promjene.

Kako je saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, poseban efekat od saradnje imaće crnogorski studenti.

“Osnov za buduću saradnju je Deklaracija koja je da danas potpisana u Sofiji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, ishrane i šumarstva Republike Bugarske. Dokument su potpisali državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Milosav Anđelić i Atanas Dobrev pomoćnik ministra poljoprivrede ishrane i šumarstva Bugarske”, dodaju iz Ministarstva.

Saradnja će se, kako navode,  razvijati, kako na nivou nadležnih državnih organa dvije države, tako i institucija odgovornih za naučno istraživanje, obrazovanje, obuke i razvoj sektora šumarstva.

“Za državnog sekretara u crnogorskom Ministarstvu Milosava Anđelića, posebno je važno što će ovaj sporazum omogućiti olakšan pristup crnogorskim studentima da obave specijalističke obuke u oblasti šumarskih nauka i da se obrazuju na univerzitetima u Bugarskoj. Saradnja će se će intenzivirati razmjenu delegacija zvaničnika i eksperata, uključujući i predstavnike državnih preduzeća u oblasti šumarstva iz obje zemlje”, naglašavaju iz Ministarstva.

Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju zajedničkih projekata u dijelu prilagodljivosti vrsta drveća uslovima uzrokovanim klimatskim promjenama.

“U tom pravcu državni sekretar Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač prethodnih dana imali su niz sastanaka na Šumarskom fakultetu u Sofiji. Iskazana je spremnost Bugarske da Crnoj Gori pruži sveobuhvatnu pomoć u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva u oblasti šumarstva sa EU propisima”, zaključuju oni.

Send this to a friend