Ekonomija

Uvoz od izvoza veći pet i po puta

Ilustracija

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period od januara do septembra ove godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1,8185 milijardi eura, što ukazuje na pad od 19,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 254,6 miliona eura, a uvoz 1,5639 miliona eura, najnoviji su podaci Uprave za statistiku MONSTAT.

U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 15,3 odsto, a uvoz manji za 19,8 odsto.

“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,3 odsto i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,4 odsto”, saopšteno je iz MONSTAT-a.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 58,4 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 34,2, Pluta i drvo – 20,8 miliona eura i ostalo). U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 362,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 93,9 miliona eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 80,5 miliona eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (65,3 miliona eura), Slovenija (24,8 miliona eura) i Mađarska (18,4 miliona eura). Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (305,7 miliona eura), Kina (158 miliona eura) i Njemačka (147 miliona eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Send this to a friend