Ekonomija

Za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu 750.000 eura

Ilustracija

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) juče je kao dio svog projekta za razvoj i promociju turizma kojeg finansira Evropska unija objavilo drugi po redu poziv za dostavljanje projekata za razvoj turističke ponude na Zapadnom Balkanu. Ukupna vrijednost programa bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) je 1,62 miliona eura, dok je u sklopu ovog drugog ciklusa na raspolaganju 750.000 eura za provedbu oko 14 pilot projekata pojedinačne vrijednosti do 54.000 eura.

Kako navode iz RCC-a, cilj programa dodjele bespovratnih finansijskih sredstava Vijeća za regionalnu saradnju je razvoj i promocija zajedničke regionalne ponude kulturološkog i avanturističkog turizma u svijetu, dovođenje većeg broja posjetilaca na Zapadni Balkan, produžavanje njihovog boravka i povećanje prihoda i zaposlenosti u industriji turizma.

U tu svrhu sredstva koja će se dodijeliti u okviru drugog poziva koristit će se za poboljšanje turističke infrastrukture i usluga duž nove tri regionalne rute kulturološkog turizma na čijem se razvoju trenutno radi, a to su Zapadni Balkan – Raskrsnica civilizacija, Put rimskih arheoloških lokaliteta Ilirikum i Put balkanskih spomenika, kao i duž Via i Trans Dinarice, regionalnih staze za planinarenje i biciklizam i pratećih atrakcija avanturističkog turizma.

“Region je zajedno jači. To važi za turizam, kao i za bilo koju drugu oblast. Razlika je u tome što turizam ima prednost bržeg rasta u odnosu na druge industrije; turizam, naime, već čini 14 posto zaposlenosti na Zapadnom Balkanu. Više od 12 miliona turista posjetilo je region prošle godine. To je upravo i razlog zašto intenzivno radimo na razvoju zajedničke regionalne turističke ponude i nadopunjavanju napora koje ulažu vlade, posebno u turističkim nišama kulturološkog i avanturističkog turizma,“ rekla je Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju.

Istakla je da su ciljevi jednostrani, te da žele da naprave atraktivniju turističku ponudu koja će privući više turista u region i dovesti do ostvarivanja veće dobiti i zapošljavanja većeg broja ljudi u turizmu.

“Dok naš projekat za razvoj i promociju turizma radi na široj perspektivi, program dodjele bespovratnih finansijskih sredstava omogućava vlastima na lokalnom nivou, nevladinim organizacijama i razvojnim agencijama da se angažuju u turizmu i doprinesu razvoju zajedničke regionalne ponude kroz provođenje aktivnosti kojima će se poboljšati kvalitet usluga i turističke infrastrukture na lokalnom nivou”, dodala je ona.

U cilju pružanja dovoljno informacija o drugom pozivu svim zainteresovanim stanama, Vijeće za regionalnu saradnju će između 12. i 20. juna 2019. organizovati niz informativnih dana u svih šest ekonomija Zapanog Balkana.

Send this to a friend