Hronika

Crna Gora će još snažnije odgovoriti izazovima pranja novca i finansiranja terorizma

Direktor Uprave policije Veselin Veljović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić su danas potpisali Sporazum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Ovaj sporazum je krupan korak u snaženju Uprave policije i Centralne banke Crne Gore na planu prevencije pranja novca i finansiranja terorizma.

Veljović je istakao da Crna Gora ima efikasan sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma zasnovan na međunarodnim standardima i saradnji nadležnih institucija, a novoformirana organizaciona struktura Uprave policije doprinijela je ostvarivanju konkretnijih rezultata u ovoj oblasti.

“Od kada je ova oblast prešla u nadležnost policije, te iz administrativnog prešla u policijski model finansijsko obavještajne jedinice, ostvarena je ključna uloga i svrha postojanja Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a to je još efikasnije obustavljanje transakcija za koje postoje indicije da predstavljaju pranje novca”, kazao je direktor Uprave policije.

Prema riječima Žugića dio nadležnosti Centralne banke Crne Gore je organizaciono i sistemski značajno unaprjeđen, organizaciono unapređenje odnosi se na osnivanje Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca i finanisiranja terorizma sa višim nivoom hijerarhije i direktnom vezom sa guvernerom; sa novim kadrovima i osnaženom regulativom u punoj liniji sa dobrom EU praksom i standardima.

“Sistemsko unaprjeđenje počiva na podršci holandske centralne banke uz koju implementiramo novi pristup zasnovan na procjeni rizika što je takođe dobra evropska praksa”, saopštio je Žugić.

Važno je istaći da finansijsko obavještajna jedinica ima pristup svim podacima o sumnjivim transakcijama koje prolaze kroz crnogorski finansijski sistem, a odgovornom i dosljednom primjenom ovog Sporazuma će se dodatno unaprijediti međuinstitucionalna saradnja i zajedničko djelovanje obje institucije. Osim toga, potpisivanje Sporazuma je važan korak u pravcu ispunjenja mjerila u ovoj oblasti iz pregovaračkog procesa što će doprinijeti sveukupnom integracionom procesu Crne Gore.

“Ovim sporazumom šaljemo snažnu poruku javnosti i našim međunarodnim partnerima da u Crnoj Gori ne postoji prostor za pranje novca niti za finansiranje terorizma”, istakao je Žugić.

Odlična saradnja Uprave policije i CBCG je znak realnog snaženja institucija a ujedno i signal za još bolju saradnju sa međunarodnim organizacijama, zaključeno je na današnjem sastanku.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

Pravac u rožaje i gusinje po finasijerima ISIL-a

ambasador Sanja
Gost
ambasador Sanja

Dva doktora nauka!

Haris
Gost
Haris

Evo odmah počnite od brdskobrzinskog rista i zidanja zgrada.

Basketaš 3 x3
Gost
Basketaš 3 x3

Kad će sporazum protiv pranja i krađe narodnih para i prenos u su na mi

Send this to a friend