Hronika Specijalna izvjestiteljka UN Marija Gracija Đamarinaro tvrdi

Crna Gora mora unaprijediti podršku žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima

Crna Gora mora značajno da unaprijedi pružanje pomoći žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, kazala je Specijalna izvjestiteljka UN Marija Gracija Đamarinaro (Maria Grazia Giammarinaro), po završetku svoje osmodnevne posjete zemlji. Brojni migranti koji koriste takozvanu Balkansku rutu, bili su podložni trafikingu i eksploataciji, navela je Specijalna izvjestiteljka apelujući na Crnu Goru da sarađuje sa NVO koji imaju iskustva u ovoj oblasti, kako bi se povećao broj lica koja se identifikuju kao žrtve i kako bi im bila pružena podrška.

“Zabrinuta sam malim brojem žrtava koje su identifikovane i kojima je pružena podrška,” navodi Đamarinaro, Specijalna izvjestiteljka za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom, predstavljajući preliminarne zaključke na kraju svoje misije.

“Potrebno je prioritetno adresirati nedostatke u vezi sa pružanjem pomoći i podrške žrtvama. Cjelokupan sistem smještaja treba da bude spreman da funkcioniše na redovnoj osnovi za veći broj potencijalnih žrtava. Trenutno, NVO koje vode skloništa ne bi mogle opstati bez podrške eksternih i/ili privatnih donatora.

“Efikasan sistem pomoć i, uključujući specijalizovana skloništa za žrtve trgovine ljudima, treba stalno da funkcioniše i mora biti adekvatno finansiran. Ovo je takođe od ključnog značaja za unapređenje i povećanje stope identifikacije, jer je veća vjerovatnoća da će se žrtve javiti ako je pomoć , posebno adekvatan smještaj, lako dostupna.”

 

Đamarinaro je takođe izrazila zabrinutost zbog malog broja krivičnih postupaka, ali je napomenula da je Vlada Crne Gore nedavno promijenila svoju operativnu strukturu, i saopštila da je tim za rukovođenje operativnim aktivnostima na krivičnom postupku, osnovan u avgustu, već pokazao obećavajuće rezultate.

Specijalna izvjestiteljka je pozdravila usvajanje novih standardnih operativnih procedura za identifikaciju žrtava, razvijenih u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, kao i smjernica o primjeni nekažnjavanja žrtava, razvijenih u saradnji sa OEBS-om i kompenzacionog fonda za žrtve nasilja, koji još uvijek nisu stupili na snagu.

“U okviru standardnih operativnih procedura biće uspostavljen inovativan model, u kojem će se odlučivanje u vezi sa podrškom žrtvama bazirati na procjeni multidisciplinarnog tima, a ne samo policije,“ rekla je Đamarinaro.

“Ovo treba da implicira da će pomoć dobiti ne samo žrtve identifikovane tokom krivičnog postupka, već i oni čiji je potencijalni status žrtve identifikovan na temelju lične i društvene procjene. Takav model, praćen snažnim sistemom podrške žrtvama, može dovesti zemlju do postizanja značajnih rezultata. Međutim, takve inovativne mjere treba i sprovesti, a to će na kraju predstavljati pravi izazov.“

Budući da bi zamjena Nacionalne kancelarije za koordinaciju jedinicom za borbu protiv trgovine ljudima u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova mogla da pruži utisak da je prioritet borbe protiv trgovine ljudima umanjen, Đamarinaro je pozvala Vladu da demonstrira obnovljenu političku volju za borbu protiv trgovine ljudima.
“Nove strukture u Vladi moraju pokazati da su, čak i više nego u prošlosti, snažno posvećene prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, i da će to proizvesti konkretne rezultate u bliskoj budućnosti,“ rekla je ona.

Naglasila je da je Crna Gora zemlja tranzita i destinacije za migrante, uz prisustvo unutrašnje trgovine ljudima, koje naročito pogađa pripadnike romske zajednice. Trgovina ljudima naročito je prisutna u primorskom dijelu zemlje i prvenstveno tokom ljetnje sezone, kad ljudi bivaju žrtvama trgovine radi seksualne ili radne eksploatacije, prinudnog rada u kućnim uslovima i prosjačenja. Tokom posjete, Đamarinaro se srela sa predstavnicima Vladinih tijela, kao i zvaničnicima
organizacija UN i predstavnicima organizacija civilnog društva. Takođe je posjetila skloništa. Specijalna izvjestiteljka će predstaviti detaljan izvještaj sa svojim nalazima i preporukama Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u junu 2020. godine.

Send this to a friend