Hronika

Kako je svjedok u predmetu ubistva Ljuba Jovanovića dobio uslovni otpus

Ljubo Jovanović

To što je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela i što se tokom izdržavanja jedinstvene zatvorske kazne u trajanju od dvije godine i tri mjeseca nije popravio, nije pokolebalo bivše sudije Osnovnog suda na Cetinju da osuđeniku Vasiliju Todoroviću odobre uslovni otpust, piše Dan.

Todorović svjedok u postupku za ubistvo košarkaša Ljuba Jovanovića nakon odležane dvije trećine kazne napustio je prostorije spuškog zatvora, iako je ZIKS dostavio negativno mišljenje.

Tadašnja predsjednica Osnovnog suda na Cetinju koja je predsjedavala vijeću koje je donijelo rješenje o uslovnom otpustu Jelena Perović, te sudije Vesna Pavišić i Vojislavka Vuković, koje su učestvovale u toj odluci, obrazložile su odluku suprotno onome što je dobijeno iz ZIKS-a konstatacijom: „Imajući u vidu okolnosti koje se odnose na ličnost zatvorenika, njegov raniji život, njegovo vladanje za vrijeme izdržavanja kazne, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja i da se zatvorenik tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati”.

Osim toga, za njih je Todorovićevo kriminogeno ponašanje prethodno dovoljno cijenjeno kao otežavajuća okolnost prilikom ranije osuđivanosti da se „ta okolnost ne može dva puta vrednovati kao otežavajuća pa su odlučili da uvaže molbu Vasiliju Todoroviću za uslovni otpust”.

Tužilac koji je postupao u tom predmetu nije se žalio na rješenje o uslovnom otpustu tako da taj predmet po žalbi nije ni dolazio u Viši sud u Podgoricu, što je potvrdila i portparol tog suda Aida Muzurović.

Presudom Osnovnog suda u Cetinju od 30.3.2018. godine Todorović je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i tri mjeseca, zbog izvršenja krivičnih djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju.

Navedenom presudom preinačene su presude Osnovnog suda u Danilovgradu kojom je osuđenom izrečena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, Osnovnog sudau Cetinju kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci i kojom su u pogledu odluke o kazni preinačene presude Osnovnog suda u Cetinju kojom je osuđenom T.V. izrečena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i presuda Osnovnog suda u Cetinju kojom je osuđenom izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju i izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od dvije godine i tri mjeseca.

Svjedočio pod pritiskom policijskih čelnika

Vasilije Todorović je svjedočeći u postupku za ubistvo košarkaša Ljuba Jovanovića tvrdio da je od Nikole Vuletića saznao da je Jovanovića ubio Aleksandar Konatar, što je ranije tvrdio i u tužilaštvu.

Kazao je da je za ovo njegovo priznanje porodica pokojnog Jovanovića treba da bude zahvalna pomoćniku direktora Uprave policije Enisu Bakoviću, koji mu je prijatelj koji ga je posjećivao u zatvor i koji mu je jednom prilikom kazao da mu je žao majke ubijenog mladića, koja skoro svakodnevno dolazi da se interesuje šta je policija preduzela u vezi sa otkrivanjem počinioca ovog zločina.

Presudom koju je 13. marta ove godine izrekao sudija Vladimir Novović, Aleksandar Konatar oslobođen je od optužbe za to ubistvo, dok je od optužbi za razbojništvo oslobođen i Nikola Vuletić.

Prihvaćeni su i dokazi odbrane da je Vuletić u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio u inostranstvu.

Sud je prihvatio kao istinit iskaz svjedoka Vasilija Todorovića da je pod pritiskom policijskih čelnika u istrazi i prvi put pred sudom izjavio da su Konatar i Vuletić odgovorni za ubistvo košarkaša Ljuba Jovanovića.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Milo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Milo
Gost
Milo

I oce li ko procesuirat te policajce za iznudu laznog svjedovenja

Send this to a friend