Hronika

Obrazovanje mladih ključno za jačanje otpornosti na radikalne ekstremističke ideje

Obrazovanje i društveni angažman mladih su najefikasniji način za jačanje njihove otpornosti na izazove nasilnog ekstremizma i radikalizacije, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović, na Radionici o angažovanju mladih u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja se danas i sjutra održava u Budvi.

“Prepoznajući radikalizaciju i nasilni ekstremizam kao izazove savremenog doba, na koje nijedno društvo nije u potpunosti imuno, Vlada Crne Gore je izgradila kvalitetan strateški, normativni i institucionalni okvir u ovoj oblasti, što predstavlja pozitivan primjer u regionu, ali i šire”, naveo je Pejanović.

Istakao je da su u fokusu aktivnosti upravo mladi i djeca, koji su u posebnom riziku od radikalizacije.

“Uzimajući u obzir činjenicu da samo mladi koji imaju kritičko mišljenje i koji razumiju aktuelne društvene procese mogu biti zaštićeni od radikalnih i ekstremističkih ideja, veliku pažnju posvećujemo jačanju sistema obrazovanja i uloge nastavnog kadra i svih profesionalaca koji rade sa djecom”, istakao je Pejanović.

Prema njegovim riječima, pored obrazovanja, ključna je i uloga porodice i lokalne zajednice.

“Osnaživanjem porodice koja je temelj za razvoj vrijednosti i stavova pojedinaca, ali i podrškom aktivnostima lokalnih zajedica doprinijećemo većoj otpornosti na izazove nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Istovremeno, mjere na planu promovisanja sporta kod omladine i afirmisanje politike njihovog zapošljavanja daju dodatan doprinos ovoj borbi. Negativne pojave sa kojim se suočava moderno društvo su kompleksne i zahtijevaju stalni angažman”, saopštio je nacionalni koordinator Pejanović.

Cilj je da se stvori edukovani, samosvjesni pojedinac, i u tom smislu podržava svaki vid društvenog angažmana mladih, njihovo uključivanje u društvene procese i jačanje aktivizma kroz dijalog o aktuelnim temama.

Govorili su i šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije i generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih Nenad Koprivica.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije kazala je da su nasilni ekstremizam i radikalizacija složeni, višeslojni izazovi koji ne poznaju granice.

“Države učesnice OEBS-a dio su široke koalicije koja podržava višedimenzionalni pristup, fokusiran na sprječavanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. S tim u vezi želim da pohvalim Crnu Goru na preduzimanju niza pozitivnih inicijativa u ovoj oblasti i na prepoznavanju ove teme kao ključni bezbjednosni izazov”, kazala je Davije.

Ona je dodala da će Misija OEBS-a nastaviti da podržava crnogorske vlasti i civilno društvo u njihovom radu na sprječavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije na različitim nivoima i najavila da  će tokom narednih nedjelja biti organizovane obuke nastavnika u osnovnim i srednjim školama onjihovoj ulozi koju mogu imati u prepoznavanju i razvoju strategija za sprječavanje nasilnog  ekstremizma i radikalizacije.

Generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih Nenad Koprivica kazao je da je ova radionica samo jedan primjer sinergije i zajedničkih aktivnosti koje Vlada Crne Gore sprovodi za mlade ljude, jer je pitanje mladih multiresorsko i multisektorsko pitanje.

“Ministarstvo sporta i mladih je, od svog osnivanja, uložilo više od 800.000 eura u 150 projekata omladinskih organizacija. Pored toga smo prva država u regionu koja je ispunila sve uslove za otvaranje Regionalne kancelarije  za saradnju mladih (RYCO), a nedavno smo proslavili i prvu godinu ‘Evropke omladinske kartice (EYCA)’ – projekta koji omogućava mladim ljudima u Crnoj Gori besplatne kartice putem kojih mogu ostvariti brojne popuste u državi i širom Evrope. Na ovaj način potvrđujemo da Ministarstvo sporta i mladih i Vlada pitanje mladih pozicioniraju visoko na listi svojih prioriteta”, poručio je Koprivica.

Radionicu je organizovalo Ministarstvo sporta i mladih u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori.

Send this to a friend