Hronika

Osumnjičeni u humanitarne svrhe uplatili više od 225.000 eura

Tužioci 11 osnovnih tužilaštava su primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja u prošloj godini riješili veliki broj krivičnih predmeta, a na osnovu toga u humanitarne svrhe otišlo je 225.177 eura. Kako se navodi u izvještajima tužilaštava za 2018. godinu, ovim alternativnim vidom rješavanja krivičnih predmeta postižu se puno bolji efekti u pogledu ekonomičnosti i efektivnosti krivičnog postupka, pišu Vikend novine.

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja stvara se dodatna mogućnost rasterećenja krivičnog postupka. Ovaj iznos ne obuhvata tužilaštva u Pljevljima i Rožajama, jer uvidom u izvještaje nijesu bile dostupne tražene informacije.

Najviše novčanih sredstava primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja naplaćeno je u Kotoru, a zatim u Podgorici. Naime, kotorsko Osnovno tužilaštvo u toku 2018. godine preduzelo je odloženo gonjenje u 144 predmeta, te je po tom osnovu u humanitarne svrhe uplaćen iznos od 64.840 eura, što je za oko 10.000 eura više nego godinu ranije.

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci podgoričkog Osnovnog tužilaštva riješili su 140 krivična predmeta.

“U korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova uplaćeno je 55.100 eura. Na ime naknade štete oštećenim uplaćeno je 6.263 eura”, navodi se u Izvještaju ODT-a u Podgorici za 2018. godinu.

Kako se ističe, ovaj institut se najčešće primjenjivao kod krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja u čak 93 predmeta.

Barsko i ulcinjsko tužilaštvo približno su isti iznos naplatili primjenom ovog alternativnog vida rješavanja krivičnih predmata, tako je u Baru tokom 2018. godine riješeno prijava protiv 72 punoljetna lica, te su osumnjičeni u humanitarne svrhe primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja uplatili 24.450 eura.

U Ulcinju je postupak odloženog gonjenja proveden i donijeto je rješenje o odbačaju krivične prijave u odnosu na 58 fizičkih lica. Ukupno je uplaćeno po osnovu ovog instituta 25.500 eura.

U Plavu je, primjenom odloženog gonjenja, najmanje naplaćeno 2.450 eura. Zatim slijede Cetinje, Kolašin pa Berane. U 2018. godini ODT u Plavu je protiv pet lica primijenilo institut odloženog krivičnog gonjenja.

“U jednom slučaju uplaćeno je 200 eura Institutu za bolesti djece KCCG, u drugom slučaju je isti iznos uplaćen Crvenom krstu Crne Gore, a 600 eura, takođe Crvenom krstu uplatio je jedan osumnjičeni. Najveći iznos po rješenju ODT-a u Plavu uplaćen je Specijalnoj bolnici Dobrota 1.200 eura. Peto lice, primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja uplatilo je 250 eura Javnoj ustanovi za rehabilitaciju i resocijalizaciju Kakaricka gora”, navodi se u Izvještaju Tužilaštva.

Cetinjsko tužilaštvo je od osumnjičenih naplatilo 4.400 eura, od čega je novčani iznos od 3.500 eura uplaćen u humanitarne svrhe, a iznos od 900 eura na ime ispunjenja dospjele obaveze izdržavanja. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu tokom 2018. godine preduzelo je 14 postupaka odloženog gonjenja, koji su nakon sprovedenog postupka okončani odbačajem krivične prijave, a na osnovu toga uplaćeno je ukupno 4.300 eura u humanitarne svrhe, dok je oštećenima uplaćeno 2.400 eura.

“U izvještajnom periodu, a shodno uputstvu dobijenom od Vrhovnog državnog tužilaštva JU Centar za djecu i mlade ‘Ljubović’ uplaćeno je 300 eura, Društvu oboljelih od cerebralne paralize uplaćeno je 300 eura, JU ‘Sirena’ uplaćeno je 400 eura, JU ‘Dom za penzionere’ i druga stara lica Grabovac Risan 400 eura, Zavodu ‘Komanski most’ 300 eura, Crvenom krstu Crne Gore 300 eura, Dječjem domu ‘Mladost’ Bijela takođe 300 eura, Resursnom Centru za djecu i mlade Podgorica 400 eura, Resursnom centru za sluh i govor dr Peruta Ivanović Kotor 300 eura, Kliničkom Centru Crne Gore uplaćeno je 300 eura, a JU ‘Marko Nuculović’ Ulcinj 300 eura, NVO ‘Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju’ Podgorica 300 eura i nVo ‘Udruženje paraplegičara’ uplaćeno je 400 eura”, stoji u Izvještaju kolašinskog tužilaštva.

U 2018. godini, primjenjujući institut odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci ODT-a u Beranama su inicirali primjenu postupka odloženog gonjenja prema 15 prijavljenih lica. Primjenom ovog instituta u 2018. godini, osumnjičeni u Beranama su na ime ispunjenja obaveza uplatili novčane iznose u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova u ukupnom iznosu od 6.600 eura, dok je oštećenima uplaćeno 768 eura.

Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom postupak odloženog krivičnog gonjenja primijenilo je protiv ukupno 44 fizička od kojih u predmetima protiv jednog lica nije uspio, dok je u predmetima protiv 10 lica postupak odloženog gonjenja u toku. Na osnovu ovog instituta ODT u Herceg Novom naplatilo je 15.490 eura.

Protiv 43 lica u nikšićkom Tužilaštvu prijave su odbačene nakon što je sproveden i završen postupak odloženog gonjenja.

“U toku postupka odloženog gonjenja, u korist humanitarnih organizacija, javnih ustanova i oštećenih, uplaćeno je 10.147 eura”, stoji u Izvještaju ODT-a u Nikšiću za prethodnu godinu.

Bjelopoljsko Osnovno tužilaštvo u postupku odloženog krivičnog gonjenja, u slučajevima kada je osumnjičeni prihvatio da uplati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije ili javne ustanove, uplaćeno je ukupno 12.800 eura.

Primjenjuje se za prevare, krađe, falsifikovanje…

Suština primjene instituta odloženog gonjenja je brže okončavanje krivičnog postupka u određenim slučajevima. Djela za koja su tužioci primjenjivali ovaj institut bila su najčešće djela iz ugrožavanja saobraćaja, zatim prevara, falsifikovanje isprave, krađa, nedavanje izdržavanja, šumske krađe, omogućavanje uživanja opojnih droga, napad na službeno lice u vršenju dužnosti, ubijanje i mučenje životinja.

Priroda krivičnog djela i okolnosti pod kojim je učinjeno, raniji život učinioca i njegova lična svojstva su faktori koji utiču na odluku tužioca da osumnjičenom ponudi, odnosno prihvati predlog za odloženo krivično gonjenje. Kako bi došlo do sprovođenja tog instituta osumnjičeni mora prihvatiti jednu ili više obaveza. Tužilac od osumnjičenog u zamjenu za odloženo krivično gonjenje može zahtijevati da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije ili javne ustanove ili da obavi određeni društveno korisni ili humanitarni rad.

Rok za ispunjenje prihvaćene obaveze osumnjičenog, nakon stupanja na snagu instituta odloženog krivičnog gonjenja, najviše je šest mjeseci.

Uplaćivali centrima za djecu i mlade, domovima za penzionere.

U postupku odloženog krivičnog gonjenja, u slučajevima kada je osumnjičeni prihvatio da uplati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije ili javne ustanove, građani Crne Gore su u prošloj godini uplatili na račun humanitarnih organizacija i javnih ustanova skoro četvrtinu miliona eura.

Shodno uputstvu dobijenom od Vrhovnog državnog tužilaštva, osumnjičeni su uplaćivali određeni novčani iznos, JU “Resursni centar za djecu i mlade”, JU “Kakaricka gora”, JU “Komanski most”, JU “1. jun”, Institutu za bolesti djece KCCG, JU “Dom starih” Bijelo Polje, JU Centar za djecu i mlade “Ljubović”, JU “Dom penzionera” Risan, JU Dječji dom “Mladost” Bijela, Crvenom krstu Crne Gore, JU Resursni centar za sluh i govor i govor “Peruta Ivanović” Kotor, JU Dom za penzionere i druga lica “Grabovac” Risan.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Goran
Gost
Goran

Ovo je prava država koja ceni humanost

Siguran fix
Gost
Siguran fix

A koliko se osumnjičenima platilo za duševne bolove i ostalo?

Crnogorka🌻
Gost
Crnogorka🌻

E jada toga kad sud PRIMORAVA na HUMANOST!!!

Send this to a friend