Hronika

Počela dvodnevna radionica o praćenju stanja municije

Foto: Ministarstvo odbrane

Regionalna radionica o praćenju stanja municije (Regional Workshop on Ammunition Surveillance) održava se danas i sjutra u hotelu Ramada u Podgorici, a organizuju je Centar UNDP-a za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) i Centar za bezbjednosnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi (RACVIAC), uz ekspertsku pomoć organizacije ITF – Enhancing Human Security sa sjedištem u Sloveniji, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Tema radionice je praćenje životnog ciklusa municije i obuhvata razmjenu znanja i iskustava po pitanju dobrih praksi, izazova, izvučenih pouka i primjene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, kao i upoznavanje sa elementima informacionih sistema za praćenje municije. Aktivnost okuplja eksperte iz zemalja zapadnog Balkana i Moldavije, uključujući i dva predstavnika Vojske Crne Gore.

“Prilikom otvaranja radionice, pored direektora RACVIAC-a, general-majora Jeronima Baza i Joride Šitaj, više političke savjetnice u Savjetu za regionalnu saradnju, prisutnima se obratio i pukovnik Aleksandar Pantović, savjetnik ministra odbrane Crne Gore za vojna pitanja”, navodi se u saopštenju.

Pantović je kazao da je Ministarstvo obrane Crne Gore od obnove državne nezavisnosti realizovalo značajan broj zajedničkih aktivnosti sa SEESAC-om, RACVIAC-om i ITF-om.

„Pamtimo učešće SEESAC-a u MONDEM programu i projektima obuke, pamtimo primarnu ulogu ITF-a u skorašnjem, zajedničkom projektu uništavanja viškova ubojnih sredstava, kao i napore RACVIAC-a u programima zajedničke obuke našeg ljudstva u brojnim oblastima od značaja za Vojsku Crne Gore”, ocijenio je on.

Pukovnik Pantović je iskazao očekivanje da će polaznici radionice stečeno znanje i iskustvo primijeniti u praksi, u domenu održivog upravljanja životnim ciklusom ubojnih sredstava, uključujući i praćenje stabilnosti municije, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima.

„To u velikoj mjeri garantuje život i zdravlje ljudstva zaduženog za rukovanje municijom, kao i stanovništva u neposrednom okruženju skladišta ubojnih sredstava“, zaključio je Pantović.

Send this to a friend