Hronika

Saša Boreta traži izuzeće Vesne Medenice i vijeća Vrhovnog suda

Saša Boreta/Foto: Pobjeda

Sudija Vrhovnog suda Stanka Vučinić odložila je danas sjednicu o presudi za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića na neodređeno vrijeme jer je okrivljeni Saša Boreta zatražio izuzeće kompletnog vijeća i predsjednice tog suda Vesne Medenice. Boreta je zatražio izuzeće sudije izvjestioca Petra Stojanovića i sudija Branimira Femića, Svetlane Vujanović i Vesne Vučković,  jer smatra da su prethodnu odluku u istom predmetu donijeli pod pritiskom Vesne Medenice. Sjednici nije prisustvovao okrivljeni Ljubo Bigović, koji je sudu dostavio podnesak da se rasprava održi bez njegovog prisustva i da zbog bolesti nije u stanju da prisustvuje.

“Tražim izuzeće ovog vijeća i izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i članova ovog vijeća koji su učestvovali u donošenju ranije odluke Vrhovnog suda koju je ukinuo Ustavni sud i konstatovao da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo na pravično suđenje.Ta činjenica budi moju sumnju da ću i ovom prilikom imati pravično suđenje”, kazao je Boreta.

On je istakao da, po njegovom ubjeđenju, ovo vijeće donosi odluke pod pritiskom Medenice, a ne samostalno i nepristrasno.

Vijeće Vrhovnog suda je ukinulo presudu Apelacionog suda kao da nije sadržalo razloge o prihvatanju iskaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića 2014. godine i tražio da Apelacioni sud navede te razloge. I pored toga Apelacioni sud nije naveo te razloge ali je Vrhovni sud ovog puta potvrdio presudu 2015. i odbio žalbe osuđenih.

“Upravo ove činjenice uvjeravaju da je ta presuda iz 2015 godine donijeta po nalogu predsjednice Vrhovnog suda. Moje nepovjerenje polazi i od tvrdnji predsjedenice Vrhovnog suda koja je u više navrata komentarisala da Ustavni sud nije najviša sudska instanca koja bi odlučivala o njihovim presudama i tim povodom se zvanično obraćala predsjedniku Vlade i tražila u tom dijelu izmjene odredbi o nadležnosti Ustavnog suda”, tvrdi Boreta.

U zahtjevu za izuzeće on navodi da je “2006. godine Medenica bila državni tužioc i potpisala zahtjev da se Vlaović dodjeli status zaštićenog svjedoka u kome su navedene brojne neistine, ali je on ipak dobio taj status.” Predsjednik komisije za dodjeljivanje tog statusa bio je sudija Vrhovnog suda Radule Kojović.

“U ranijem postupku moj zahtjev je odbijen i to je jedan od razloga zbog čega tražim izuzeće predsjednice Medenice. Istina Kojović nije učestvovao u donošenju presude 2015. godine. Koliko je Vlaović bio ugrožen da dobije status zaštićnjnog svjedoka dovoljno govore njegove javne izjave da se on nikada nije bojao i da se ne boji niti mu treba bilo kakva zaštita. Sljedeći razlog zbog kojeg tražim izuzeće predsjednice Medenice je sadržina dopisa Specijalnog tužioca Stojanke Radović upućen direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću u kojem ona traži službenu zabilješku o razgovorima njegovih saradnika Tihomira Gačevića i Branislava Živkovića vođeni sa Vrhovnim državnim tužiocem Vesnom Medenicom u njenoj kancelariji. Razlog za prosleđivanje takve službene zabilješke je upravo ocjena tužioca da nedostaju dokazi u ovom predmetu”, dodao je Boreta.

Prema njegovim riječima konačno razlog za izuzeće Medenice je i odbijanje zahtjeva za izuzeće predsjednika Apelacionog suda Mušike Dujovića i sudija tog suda koji su odlučivali o pritvoru nakon presude Ustavnog suda.

“Taj zahtjev je odbijen i pored činjenice da je presudom u Strazburu konstatovano povređivanje prava okrivljenog Bigovića”, naveo je u zahtjevu Boreta.

Ustavni sud prije tri mjeseca ukinuo je presudu kojom su zbog ubistva Šćekića, na po 30 godina zatvora osuđeni Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Čila Šćekić i Ljubo Vujadinović. O Boretinom zahtjevu odlučiće opšta sjednica Vrhovnog suda.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Ahahahaha!!!
Gost
Ahahahaha!!!

Mislim da bi najbolje bilo da kriminalci sami proberu svog sudiju, da se ne gubi vrijeme.

Send this to a friend