Hronika

Sud u Strazburu donio desetu presudu protiv Crne Gore u 2020. godini

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu Merkur System AD i drugi protiv Crne Gore, u kojoj je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku. Iz Akcije za ljudska prava HRA ističu da je to deseta presuda donijeta u odnosu na Crnu Goru ove godine, a ukupno 61. po redu od kada je taj sud postao nadležan za Crnu Goru.

Kako navode u HRA, od svih tih presuda, gotovo polovina (29) se odnosila na kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

“U ovom predmetu su zapravo dva predmeta spojena u jedan, zbog sličnosti zahtjeva podnosilaca predstavki. U oba predmeta je Sud utvrdio povredu prava. U predmetu Merkur System AD protiv Crne Gore utvrđeno je kršenje prava u parničnom postupku, koji se vodio u cilju izvršenja ugovora, jer je postupak trajao sedam godina, 11 mjeseci i pet dana na tri nivoa nadležnosti”, kazali su iz HRA.

Podnosilac predstavke je u međuvremenu preminuo, pa su je preuzeli nasljednici – supruga i sin kojima je dosuđeno ukupno 500 eura na ime troškova postupka.

“Naknada nematerijalne štete nije dosuđena jer nije bio podnijet takav zahtjev. Odbijen je zahtjev za naknadu materijalne štete jer Sud nije utvrdio uzročnu vezu između utvrđene povrede i navodne materijalne štete”, ističu u HRA.

U predmetu Vujović i drugi protiv Crne Gore takođe je utvrđeno kršenje prava u parničnom postupku, koji je trajao devet godina, dva mjeseca i šest dana na tri nivoa nadležnosti.

“Iako je postupak započet još 1998. godine, i trajao je sveukupno duže od 15 godina, nadležnost Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru obuhvata period od 3. marta 2004. godine, kada je taj sud postao nadležan za Crnu Goru. Postupak se vodio po tužbi 32 radnika bivšeg PTT-a zbog ostvarenja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u dane državnih i vjerskih praznika, rad noću, naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i terenske dodatke”, podsjećaju iz HRA.

Podnosiocima predstavke je ukupno dosuđeno 500 eura na ime troškova postupka, a nije im dosuđena naknada nematerijalne štete jer takav zahtjev nije bio podnijet.

“Odbijen je zahtjev podnosilaca predstavke za naknadu materijalne štete jer Sud nije utvrdio uzročnu vezu između utvrđene povrede i navodne materijalne štete”, naglašavaju u Akciji za ljudska prava i poručuju da ta organizacija prati praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru u saradnji sa Evropskom asocijacijom za pravo i finansije.

Send this to a friend