Hronika

U borbi protiv organizovanog kriminala uspostaviti efikasniju pravosudnu saradnju

Proaktivnija saradnja država regiona preduslov je za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala, a uzajamna pravna pomoć omogućiće djelotvornost u složenim krivičnim predmetima, koji imaju transnacionalni element, ocijenjeno je na okruglom stolu “Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive”.

Okrugli sto organizovao je Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta “Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup”, koji je podržala Fondacija Konrad Adenauer, kroz Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu.

Predstavljena je i publikacija “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana” čiji su autori pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore.

Direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, poručila je da je efikasna međunarodna saradnja i uzajamna pravna pomoć preduslov za brze i djelotvorne postupke u složenim krivičnim predmetima, naročito kada imaju transnacionalni element.

 

“Evidentno je da kriminalne grupacije u svojim djelovanjima teže tome da iskoriste razlike između pravnih sistema različitih država, koristeći prednosti nedostataka efikasne koordinacije između različitih državnih službi, a često i činjenicu da neke zemlje nisu spremne na određeni nivo saradnje sa drugim državama”, pojasnila je Bešić.

Ona je kazala da publikacija omogućava pregled mehanizama međunarodne pravosudne saradnje, u cilju smanjenja evidentiranih rizika.

Generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde Crne Gore, Nikola Šaranović, istakao je da je Crna Gora prepoznala značaj pravosudne saradnje za vladavinu prava i međunarodne odnose i prije početka evropskih integracija.

“Aktivnosti na planu jačanja bilateralne saradnje nastavljeni su pregovorima sa Kosovom o paketu ugovora o pravosudnoj saradnji, a sličan paket ponuđen je i Albaniji, čime bi Crna Gora zaokružila bileteralnu ugovornu osnovu sa zemljama Zapadnog Balkana”, rekao je Šaranović.

 

On je kazao da su predstavnici crnogorskih institucija članovi svih relevantnih tijela Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, a da su crnogorske institucije, kako je naveo, stekle status posmatrača u svim evropskim pravosudnim mrežama.

“Crnogorski predstavnici su aktivni posmatrači rada, što je od ključnog značaja za pripremu naših pravosudnih institucija, za punu saradnju u evropskom prostoru pravde, slobode i bezbjednosti”, istakao je Šaranović.

On je kazao da je neophodno uspostaviti i unaprijediti pravosudnu saradnju na prostoru Zapadnog Balkana, prije članstva u EU.

“Dok države članice EU predaju jedna drugoj sopstvene državljane bez mnogo formalnosti i na osnovu principa međusobnog priznanja odluka, izručivanje sopstevnih državljana među svim zemljama Zapadnog Balkana nije na pomolu. Porazna je činjenica da postoje regionalne organizovane kriminalne grupe, a da ne postoje zajednički istražni timovi između država Zapadnog Balkana”, naveo je Šaranović.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Ljuma
Gost
Ljuma

Koliko ste gresni vi i policija zajedno,predlažem da svaku gresku odlezite zajedno u zatvoru sa zatvorenicima,nakon toga Ce te savjesnije raditi.

Send this to a friend