Hronika DIREKTOR FORENZIČKOG CENTRA ALEKSANDAR IVANOVIĆ O RADU U TOJ USTANOVI

Vještačeno 980 uzoraka DNK, 19 telefona i listinga

Grupa za balistička ispitivanja Forenzičog centra od početka godine postupila je po 97 zahtjeva organizacionih jedinica Uprave policije i 101 naredbi pravosudnih organa. Izvršeno je ispitivanje 102 komada vatrenog oružja i 5.293 komada municije, kazao je u razgovoru za Dan načelnik Forenzičkog centra Aleksandar Ivanović.

“Takođe, balističari Forenzičkog centra po pozivu pravosudnih organa učestvuju u vršenju uviđaja na licu mjesta kod krivičnih djela izvršenih vatrenim oružjem”, istakao je Ivanović.

Grupa za DNK analize, s obzirom na to da se radi o identifikacionom dokazu, značajno doprinosi rasvjetljavanju svih vrsta krivičnih djela.

“Radi se složenoj i dugotrajnoj vrsti vještačenja, čije sprovođenje podrazumijeva čitav niz laboratorijskih metoda za analizu, kako spornog, tako i nespornog dokaznog materijala”, kazao je Ivanović.

Od početka godine do sada postupljeno je po 233 zahtjeva organizacionih jedinica Uprave policije i 73 naredbe pravosudnih organa.

“Pritom je obrađeno 980 uzoraka i izvršeno 3.965 analiza. Broj zahtjeva i naredbi za ovu vrstu vještačenja stalno se uvećava, a posebno broj uzoraka za analizu u djelima iz oblasti organizovanog kriminala. DNK analize se sprovode u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO IEC17025, prema kome je DNK laboratorija akreditovana od 2016. godine, dok je sami Forenzički centar akreditovan po pomenutom međunarodnom standardu od 2014. godine”, istakao je za Ivanović.

Kako je kazao, Grupa za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku, kontrolu kvaliteta, ispitivanje rukopisa i digitalnih dokaza objedinjuje više vrsta ispitivanja, od čega se ispitivanja rukopisa i dokumenata vrše već duži niz godina.

“Rad iz oblasti digitalnih vještačenja poslednjih godina je značajno unaprijeđen nabavkom opreme i softvera, što je ostvareno zahvaljujući donacijama Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OSCE Misija u Crnoj Gori. Na ovoj grupi je u periodu od početka godine postupljeno po 12 zahtjeva organizacionih jedinica Uprave policije i 22 naredbe pravosudnih organa. Pri tome je ispitano 88 uzoraka, i to: 14 rukopisa, 16 saobraćajnih dozvola i pečata, a ostatak predstavljaju digitalni dokazi (19 mobilnih telefona, 14 SIM kartica, pet laptop računara, 17 uzoraka za video-ispitivanja, GPS uređaj, memorijskakartica i telefonski listing). Izvršeno je ukupno 348 analiza”, pojasnio je Ivanović.

Dodao je da službenici Forenzičkog centra, kriminalistički tehničari, a no potrebi i vještaci po zahtjevu policije i pravosuđa učestvuju u vršenju uviđaja i ekspertizi kod najtežih krivičnih djela.

“Ovo podrazumijeva rad u situacijama visokog psihološkog pritiska, posebno kada se radi o teškim krivičnim djelima iz oblasti krvnih delikata, kada je pribranost i koncentracija presudna za adekvatno izuzimanje dokaznog materijala. Često su predmet rada naših zaposlenih i objektivno izazovni slučajevi kao što su podmetanje eksplozivnih naprava sa smrtnim posledicama”, rekao je Ivanović.

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji (MEST EN ISO/ IEC:17025) potvrđena je kompetentnost Forenzičkog centra za ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima i specifičnim zahtjevima Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

“S tim u vezi, i procedupe o postupanju sa dokaznim materijalom su usklađene ca pomenutim standardom, tako da je izbjegnuta mogućnost kontaminacije, degradacije i eventualne zloupotrebe dokaznog materijala. Uvođenjem standarda kvaliteta ISO 17025 pokazali smo čvrsto opredjeljenje za usvajanje standarda i metoda koje primjenjuju policije država Evropske unije, što potvrđuje i puna decenija od kada smo punopravni članovi Evropskog udruženja forenzičkih naučnih institucija ENFSI”, jasan je Ivanović.

Načelnik je odgovarajući na pitanja kazao da svi kriminalistički tehničari prolaze osnovnu obuku u trajanju od pola godine, u kojoj učestvuju i zaposleni Forenzičkog centra, a nakon toga i više kraćih obuka iz pojedinih oblasti.

“Takođe, stručni kadar Forenzičkog centra izrađuje instrukcije i procedure za postupanje kriminalističkih tehničara na terenu. Kriminalistički tehničari predstavljaju prvu kariku u nizu koja ima značajan uticaj na konačne rezultate ispitivanja dokaznog materijala”, naglasio je Ivanović.

Na pitanje koliko je od 2019. do 2020 godine Forenzički centar identifikovao N.N. tijela i nestalih osoba, načelnik je kazao da, i pored kadrovske i tehničke osposobljenosti Forenzičkog centra da pruži odgovor i na ove vrste zahtjeva, u traženom periodu, za razliku od ranijih godina, nije bilo zahtjeva za identifikaciju N.N. tijela.

Send this to a friend