Kultura Kreativna Crna Gora

Beats Per Montenegro servis namijenjen lokalnim muzičarima i producentima

Program „Kreativna Crna Gora“, koji je pokrenulo Ministarstvo kulture, ove je godine dao prve rezultate.

Na prvom konkursu u okviru navedenog programa, kojim će biti uspostavljen crnogorski kulturni proizvod, kao plod saradnje kreativnog sektora i preduzetničko – proizvodnog, podržano je ukupno 11 autora. U pitanju je 10 projekata i proizvoda, te jedna naučna studija.

Obezbjeđivanjem osnovnih uslova i sredstava za rad – prostora, opreme, promocije i sl. sa sigurnošću možemo reći da je Ministarstvo zajedno sa autorima, uspješno pokrenulo 10 novih biznisa u kulturi, čime želimo motivisati i druge umjetnike da se na predstojeće konkurse prijave sa svojim inicijativma i idejama.

Imajući u vidu značaj programa „Kreativna Crna Gora“, prevashodno u pogledu afirmacije autora i značaja njihovih projekata za stvaranje crnogorskog kulturnog proizvoda, Ministarstvo kulture nastojaće da javnosti predstavi svakog od njih, uz projekte čiji su autori.

Autor jedne od 11 ideja podržanih putem konkursa „Kreativna Crna Gora“ je Nikola Rajović iz Podgorice, koji je konkurisao projektom uspostavljanja muzičke etikete (labela), koja treba da poveže srodne autore iz oblasti muzičke produkcije, te da ih predstavi globalnom tržištu kroz popularne izdavačke kanale.

Izdavačka kuća, prevashodno fokusirana na oblast elektronske muzike i srodnih pravaca, nosiće naziv „Beats Per Montenegro“ (BPM).

Kako ističe Nikola Rajović, BPM se bavi kreiranjem, dizajniranjem i pakovanjem zvuka kao proizvoda.

“Tokom aktuelne faze ovog projekta radimo i na kompilaciji pod nazivom „Beats Per Montenegro“, gdje ćemo predstaviti rad raznih izvođača koji se mahom bave elektronskim zvukom. Našanja ključna misija je tretiranje zvuka kao proizvoda i distribuiranje putem kanala koji su danas dominantni u svijetu, dakle u digitalnom formatu”, istakao je Rajović.

Ključni cilj je da BPM bude servis lokalnih muzičara.

“Beats Per Montenegro“ je i osnovan kako bi bio servis i podrška lokalnim muzičarima i producentima, i to od pomoći pri samoj birokratiji, do pomoći u odabiru nekih inostranih labela i drugih partnera u kontekstu te priče”, zaključio je Rajović.

On naglašava kako je program „Kreativna Crna Gora“ bio od izuzetne koristi u njegovoj ambiciji da projekat zaživi.

Send this to a friend