Kultura

Kakav Muzej žena nam treba?

Od 22. do 24. septembra na Cetinju i u Kotoru realizovano je više programa u okviru projekta „Žensko nasljeđe kao pokretač razvoja Crne Gore – Kakav Muzej žena nam treba?” koji, uz podršku UNESCO/Program participacije i u saradnji sa Crnogorskom nacionalnom komisijom za UNESCO, realizuje NVO NOVA Centar za feminističku kulturu.

Osnovni cilj svih programa, i projekta u cjelini, jeste da se Inicijativa za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, ustanovljena još 2013. godine, dalje razvije i da se obezbijede što bolji uslovi za osnivanje Muzeja žena Crne Gore kao savremene i angažovane institucije kulture koja odgovara na savremene potrebe zajednice.

U saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore, u Crnogorskoj galeriji savremenih umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“, organizovana je 22. septembra radionica za kustose/kinje „Feministički aktivizam i savremena muzeologija: Sjećanje na tegobne istorije u muzejima“, koju je vodila prof. dr. Viv Golding, direktorica istraživačkih studija i redovna profesorica u Školi muzejskih studija na Univerzitetu Lester, Velika Britanija.

Panel diskusija „Kakav Muzej žena nam treba“ održana je u Ministarstvu kulture takođe 22. septembra. U panel diskusiji su učestvovali različiti akteri koji su zainteresovani za osnivanje Muzeja žena: predstavnice/ci civilnog sektora, institucija kulture i obrazovanja, institucija odgovornih za zaštitu ljudskih prava, turističke organizacije Kotor, kulturnih industrija, međunarodnih organizacija, kao i druge učesnice/ci koji su sa različitih pozicija govorili o značaju osnivanja Muzeja žena.

U Kotoru je 23. i 24. održana radionica Radne grupe za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja Muzeja žena „Kakav Muzej žena nam treba?“ na kojoj su sumirani rezultati panel diskusije i definisan dalji razvoj Inicijative za osnivanju Muzeja žena Crne Gore.

Takođe, kao prateći program, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju 22. septembra otvorena je izložba „Drugarice – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953“. Autorke izložbe su Nataša Nelević i Natalija Vujošević, nosilac projekta je Narodni muzej Crne Gore, a partneri na projektu su Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta Državnog arhiva Crne Gore i Služba za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (foto arhiv).

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture dajući time doprinos Inicijativi za osnivanje Muzeja žena i projektu „Žensko nasljeđe kao pokretač razvoja Crne Gore – Kakav Muzej žena nam treba?“ koji je podržao UNESCO.

Send this to a friend