Kultura

MSUCG: Odabran dobitnik na Međunarodnom konkursku za idejno arhitektonsko rješenje novog objekta Muzeja

Autori: a-fact s.r.l. - Andrea Rossi, Giovanni Sanna, Pierluigi Turco

Prvorangirano rješenje na Međunarodnom konkursu za Idejno arhitektonsko rješenje objekta Muzeja savremene umjetnosti, Prirodnjačkog muzeja i parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture potpisuje arhitektonski biro iz Italije “a-fact s.r.l.”, čiji tim čine Andrea Rossi, Giovanni Sanna i Pierluigi Turco.

Podsjećamo da je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore raspisalo Međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja i parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture, te da je Konkurs privukao pažnju arhitekata iz cijelog svijeta, rezultirajući sa ukupno 48 pristiglih radova u predviđenom roku.

Autori: a-fact s.r.l. – Andrea Rossi, Giovanni Sanna, Pierluigi Turco

Članovi konkursnog žirija pažljivo su analizirali sve prijave i odabrali najbolje idejno arhitektonsko rješenje za ovaj prestižni projekat.

Predsjednik žirija bio je Novica Mitrović, predsjednik Strukovne komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore, dok su stručne članove žirija činili renomirani stručnjaci u oblasti arhitekture kao što su Odile Decq, Maurizio Meossi, Robert Schmitz i Mike Wood, kao i članovi Nevena Jovović, v.d. generalne direktorice Direktorata prostornog planiranja u Ministarstvu prostornog  planiranja, urbanizma i državne imovine i dr Vladislav Šćepanović, direktor MSUCG.

Autori: a-fact s.r.l. – Andrea Rossi, Giovanni Sanna, Pierluigi Turco

“Očekujemo da će izgradnja novog objekta muzeja doprinijeti ne samo kulturnom životu glavnog grada, već i promociji Crne Gore kao centra savremene umjetnosti u regionu.  Realizacija ovog konkursa predstavlja važan korak u razvoju kulturnog identiteta Crne Gore, te je izbor najboljeg idejnog rješenja za MSUCG od vitalnog značaja za unapređenje savremene umjetnosti u zemlji. Novo arhitektonsko zdanje, ne samo da će služiti kao prostor za izložbe i umjetničke projekte, već će postati i simbol kreativnosti i inovacija u samom centru glavnog grada Podgorice”, kaže se u saopštenju Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore.

Više detalja o rezultatima konkursa možete naći na linku:
https://architecturalcompetitions.me/me/detaljno/rezultati-medunarodnog-konkursa-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-objekta-muzeja-savremene-umjetnosti-prirodnjackog-muzeja-i-parka-kulture-i-umjetnosti-sa-pratecim-sadrzajima-u-funkciji-kultu

Send this to a friend