Kultura iz fonda CSUCG

Segment umjetničkih iskaza crnogorskih stvaralaca

U Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića, može se pogledati izložba ,,Segment umjetničkih iskaza crnogorskih stvaralaca” iz fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

Marina Čelebić, muzejski savjetnik, je o izložbi zapisala:

“Na osnovu radova iz ove kolekcije mogu se sagledati umjetničke pojave i kretanja koja su obilježila crnogorsku umjetničku scenu  krajem XX i početkom XXI vijeka, kao i nove tendencije koje su karakteristične za aktuelne tokove umjetnosti”.

Na izložbi su zastupljeni autori: Željko Reljić, Ana Đukanović Miljkovac, Marko Marković, Maja Šofranac, Zoran Petrušić, Vesna Bošković, Jelena Tomašević, Jovićević Milena, Nikčević Teodora, Gagović Vesko, Prelević Ivanka Vana, Durutović- Mijović Milena i Đurović Nataša.

Tehnike koje su koristili pomenuti autori su:  ulje na platnu, kombinovane tehnike (akvarel, tuš, papir, kartonske tube), instalacije, skulpture, mix media,  i video rad.

Ovom se izložbom nastoji ukazati, na aktuelni likovni segment u širokom krugu umjetničkih iskaza, čiji je ukupan sadržaj sadržan od disperzivne strukture raznih strategija djelovanja i novih umjetničkih formi.

Koncepcija izložbe je zasnovana na profesionalnom praćenju crnogorskih umjetnika savremenih zbivanja u domenu novih izlagačkih tendencija i praćenju pojava u savremenoj umjetnosti. Jedna od važnih karakteristika značajnog broja mlađih autora koji su zastupljeni na ovoj izložbi je u procesu stalnog mijenjanja strategije djelovanja i korišćenja različitih materijala u konačnoj realizaciji djela.

Ovakve pojave brišu neprikosnovene granice jednosmjernih istraživanja i podržavaju slobodno medijsko razuđivanje umjetničkog prostora djelovanja.

Izložba se može pogledati do 30. novembra.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
...
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
...
Gost
...

Lišeno fokusa i jasne ideje, nekomunikativno… Nije mi jasno šta bilo koji od ponuđenih radova predstavlja, nijedan me nije ni namjanje emotivno dotakao. Ako je ovo presjek rada naših savremenih likovnih stvaralaca, nije čudno što nam se društvo toliko otuđilo od likovne umjetnosti.

Send this to a friend