Kultura Budi odgovoran ostani doma

Udruženje lokalnih štampanih medija poklanja čitaocima primjerke periodične štampe

Udruženje lokalnih štampanih medija Crne Gore podržalo je preporuke i akciju u borbi protiv Korona virusa „Budi odgovoran ostani doma“. Kao društveno odgovorni subjekti, pored ostalih, u akciji učestvuju skoro svi članovi Udruženja među kojima i časopis [email protected]

Tako je u Beranama u akciji posredstvom volontera NVO „Spona“ već podijeljeno po nekoliko primjeraka od zadnja tri broja štampanih medija Nove Slobode iz Berana, Komune iz Podgorice, Novina Sjevera i Kolašinskih novosti, Mozaika iz Bijelog Polja, Novina Nikšića, Mojkovačkih novina, Glasa Vraneša za 40 beranskih penzionera sa gradskog područja.

Redakcije i uredništvo Novina Sjevera, Kolašinskih novosti, Mozaika iz Bijelog Polja, Nove Slobode iz Berana, Komune i Džade glavnog grada iz Podgorice, Pljevaljskih novina, Novina Nikšića, Mojkovačkih novina, Glasa Vraneša odlučile su da iz arhive dostave čitaocima, penzionerima, prosvjetnim radnicima i kulturnim poslenicima, određeni broj primjeraka prethodnih izdanja kako bi, oni koji ostaju kući, a nisu ih imali, dobili primjerke lokalne periodične štampe.

Kako se radi o štampi koja ne izlazi dnevno koja izlazi periodično i koja obrađuje različite teme, najviše baštinu, crnogorsku tradiciju i običaje, prilika je da se vrijeme ispuni i čitanjem sadržaja koji su tematski u interesovanju lokalnih medija.

Podršku lokalnim štampanim medijima pružili su volonteri Crvenog krsta u Kolašinu i Bijelom Polju kao i volonteri NVO „Spona“ i portala Espona u Beranama“, a časopis [email protected] svoje primjerke dostaviće Crvenom krstu Crne Gore koji će svojim kanalima, u skladu sa preporukama, dio primjeraka isporučiti opštinskim organizacijama Crvenog krsta, što će učiniti i ostali lokalni štampani mediji u svojim sredinama.

Send this to a friend