Kultura

UNESCO podržao tri projekta u okviru Programa participacije za period 2018-2019. godina

Posredstvom Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, generalna direktorka UNESCO Odri Azule, odobrila je sredstva u ukupnom iznosu od 62.300 američkih dolara za realizaciju tri projekta u Crnoj Gori, u okviru ciklusa Programa participacije 2018-2019.

Odobren je projekat JP Nacionalni parkovi Crne Gore “Mi za prirodu – Priroda za nas” u iznosu od 25.000,00 američkih dolara za realizaciju projekta usmjerenog na nabavku opreme za prevencije požara i jačanje svijesti o značaju šumskih ekosistema, na teritorijama nacionalnih parkova Biogradska gora i Durmitor.

Projekat NVO Nova – Centar za feminističku kulturu pod nazivom “Nematerijalna kulturna baština žena Crne Gore – transformativni potencijali” podržan je u iznosu od 17.600 američkih dolara, a usmjeren je na izgradnju ljudskih/stručnih kapaciteta za razumijevanje i implementaciju novih pristupa ovom nasljeđu, u kontekstu politike rodne ravnopravnosti i održivog razvoja, te na ohrabrivanje zainteresovanih strana da razviju i implementiraju rodne transformativne politike zaštite i prezentacije kulturnog nasljeđa u duhu dokumenata i standarda UNESCO.

Takođe, projekat “Štampano kulturno nasljeđe Crne Gore – novi kreativni mehanizmi promocije i valorizacije” NVO Zone kulture, podržan je u iznosu od 20.200 američkih dolara.

Cilj projekta je formiranje integrisanog i održivog mehanizma upravljanja i valorizacije štampanog nasljeđa Crne Gore.

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO, u skladu sa preduzetim obavezama u pogledu realizacije konkursa za Program participacije koji UNESCO raspisuje svake druge, prijavila je šest projekata koji su zadovoljili kriterijume za prijavu propisane od strane UNESCO za ciklus 2018-2019. godina, od kojih su za sad potvrđena tri navedena.

Send this to a friend