Kultura Nijesmo prepreka da odbor radi svoj posao

Vlada i Ministarstvo kulture ispunjavaju programske obaveze

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović odgovarao je danas na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore. Tokom sjednice, Bogdanoviću je postavljeno devet pitanja, koja su se ticala različitih djelokruga rada Ministarstva kulture.

Tokom sjednice, on je posebno naglasio pitanje nedavnog utvrđivanja Predloga zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore, ističući kako su Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture time ispunili svoje programske obaveze i da to ni u jednom pogledu nije prepreka da skupštinski odbor za sveobuhvatno izborno zakonodavstvo radi svoj posao.

“Imajući u vidu da je Vlada mandatirala izradu Predloga zakona znatno prije formiranja tog skupštinskog Odbora, te da je bila u obavezi da tu programsku obavezu i realizuje, shodno mišljenjima Savjeta Evrope i Evropske komisije, a u skladu sa najvišim evropskim standardima i komparativnoj praksi, kao i da će on biti predmet dalje skupštinske procedure, a shodno tome i Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Napominjem da Vlada i Ministarstvo kulture nijesu ni na jedan način bili prepreka da u dosadašnjem radu skupštinskog odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, medijski zakoni, sa njihove strane, budu predstavljeni. Naprotiv, Vlada je isključivo obavljala svoja Ustavom definisana zaduženja, te je utvrdila Predlog zakona mandatiran 2018. godine, i na taj način tekst baziran na najvišim standardima učinila dostupnim Odboru i cjelokupnoj javnosti na komentarisanje i stručnu analizu u svim fazama postupka.

Zbog svega navedenog, sa zadovoljstvom ističem da su Predlogom zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koji je u konačnom bio predmet tri ekspertska monitoringa Savjeta Evrope i Evropske komisije, implementirane sve preporuke Savjeta Evrope iz JUFREX analize medijskog sektora Crne Gore u kontekstu predmetne materije, zatim sve preporuke iz trostruke ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije, te je Predlog od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije, u finalnom mišljenju, ocijenjen kao ,,u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope”, odnosno da ,,isti ne zahtijeva dodatne izmjene”, kazao je Bogdanović.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Iskustvo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Iskustvo
Gost
Iskustvo

Ako ništa drugo, ovaj ministar će naučiti da dobro čita. Čitav mandat mu prođe u čitanju tekstova koje mu napisaše, svojevremeno tast Marović, a nakon toga gospodin Vorgić

Send this to a friend