Djeca

Djeca odbačena od očeva teže uspostavljaju prijateljstva

Studija urađena na Univerzitetu u Pensilvaniji sugeriše da djeca koja su odbačena od svojih očeva teže uspostavljaju prijateljstva sa vršnjacima.

U istraživanju je otkriveno da ta djeca pokazuju veću dozu socijalne anksioznosti u periodu adolescencije, koja je kontrolisana ranije i dovela do usamljenosti. Istraživači vjeruju da odbacivanje od oca kod djece stvara osjećaj da će biti odbačeni i od druge djece.

Vođa studije Hio Va Grejs Mak, dodao je da djeca u društvenim situacijama postaju nervoznija, povlače se u sebe i samim tim postaju usamljenija.

Takođe, socijalna anksioznost im je otežavala stvaranje smislenih prijateljstava u kasnijem životu.

“Mislim da ovi nalazi ukazuju na to da bi trebalo doprijeti do porodice kako bismo pomogli djeci da stvore osjećaj povezanosti i pripadnosti. Porodica je važna za njegovo zdravo socijalno ponašanje i vršnjačke odnose”, rekao je koautor studije Gregori Fosko.

Send this to a friend