Djeca

Naučite dijete disciplini: Smirite ton i uputite mu direktan pogled

Impulsivnoj djeci koja se čine pomalo nedisciplinovana potrebna je kvalitetna komunikacija i što jasnija uputstva – jednostavna, sažeta i konzistentna.

Ne možete očekivati od djeteta da se samo od sebe discipliniuje – na taj ćete način samo završiti u konfliktu sa njim, a to nimalo ne popravlja situaciju. Negativno formulirane poruke kao što je: “Nemoj ostavljati igračke svuda po stanu” imaju malo efekta – koristite pozitivna uputstva kao što je: “Pospremi igračke”.

Bitno je da dijete zna pravila i način na koji može da ih slijedi. Ako je dijete naviklo da ne sluša, roditelji mogu pokušati nešto od navedenog da bi se uvjerili da dijete čuje sva uputstva i poruke koje mu upućujete:

1. Gledajte dijete u oči.

2. Držite ruke na ramenima djeteta dok mu govorite šta očekujete od njega.

3. Govorite smirenim, ali i odlučnim glasom.

4. Navedite razlog zbog kojeg želite da napravi to što mu govorite.

5. Prigovaranje, odsutno mumljanje, vikanje i nadglasavanje televizije neće imati gotovo nikakav uticaj.

6. Zatražite od djeteta da vam ponovi šta želite da učini.

Send this to a friend