Djeca

Zašto je osjećaj krivice koristan za dijete

Krivica je komplikovan element u jednačini roditelj–dijete; mi se osjećamo krivim, oni osjećaju krivicu, mi učinimo da se osjećaju krivim i onda se mi osjećamo krivim zbog toga. Ali neke vrste krivice su zdrav dio dječjeg razvoja.

Dr Tina Malti, profesorka psihologije na Univerzitetu Toronto, koja je proučavala razvoj krivice kod djece, smatra da je krivica emocija slična empatiji.

“Moralna krivica je zdrava i dobra za razvoj”, rekla je Maltijeva.

“Ona pomaže djetetu da se suzdrži od agresivnog i antidruštvenog ponašanja.”

Dijete koje rasplače drugo možda će imati empatičnu reakciju, navodi, i osjetiće se loše jer je drugo dijete tužno. Ili će osjetiti krivicu jer je prekršilo svoje standarde ispravnog i pogrešnog.

“Te dvije reakcije mogu se pojaviti odvojeno ili zajedno”, dodala je ona.

Profesorka Malti tvrdi da postoji razvojni put krivice; veoma mala djeca plaču kada polome igračku, ali tek sa šest godina djeca mogu da sagledaju stvari iz perspektive druge osobe i osjete kompleksniju emociju krivice. Do tada, navodi ona, većina djece krivicu osjeća kao reakciju na nepravdu i to im pomaže da budu ljubazni sa drugima.

“Postoji mnogo dokaza da zdrava krivica pomaže društvene vještine djeteta”, navela je ona.

Krivica je dio normalnog razvoja djeteta i ne želimo da nam djeca odrastu bez nje, ali istovremeno brinemo da će možda biti preoštra prema sebi ili da će se osjećati odgovorna za stvari koje su van njihove kontrole (klasičan primjer je dijete koje sebe krivi za svađu roditelja).

Dr Helen Iger, predsjedavajuća odjeljenja za dječju i adolescentsku psihijatriju njujorškog univerziteta Langon, kaže da je kod male djece krivica često kombinovana sa maštom i osjećajem sopstvene moći kada misle da su ona odgovorna za zdravlje brata ili sestre. Kako dijete raste, ta vrsta brige može da bude povezana sa anksioznošću, naročito sa generalizovanim anksioznim poremećajem kada su djeca gotovo uvijek hiperosjetljiva na prijetnje a istovremeno se osjećaju odgovornom, objasnila je ona.

Mala djeca koja pate od anksioznosti imaju više šansi da razviju simptome depresije i krivice koja je ključni simptom depresije, dodala je Igerova.

I kako sada roditelji da pomažu u razvoju svijesti i moralnih osjećanja a da istovremeno izbjegnu opterećivanje djeteta mračnim osjećanjima? Krivica, kada je konstruktivna, daje djetetu odgovarajući osjećaj moći, realističnu odlučnost da stvari ubuduće drugačije radi. Fokusirajte se na određenu akciju a ne na djetetovu ličnost; poruka treba da bude da je sve u redu sa djetetom ali da je izabralo da uradi nešto pogrešno.

“Tipično dijete se zaista osjeti loše kada uradi nešto što povrijedi drugu osobu ili kada uradi nešto loše”, kaže dr Helen Iger.

“Poenta nije da natjeramo osobu da osjeća krivicu”, naglašava ona. Važan razvojni korak je “njihova sposobnost da znaju šta je dobro a šta loše, da se ponašaju na pravi način i da, kada to ne urade, to isprave iskrenošću”.

Send this to a friend