Psihologija Grandiozni narcizam

Narcisoidne osobe manje izložene stresu i depresiji

Narcizam se može posmatrati kao nepoželjna osobina, ali istraživači kažu da bi on mogao biti prednost ljudima kada preživljavaju životne uspone i padove. Osobine ličnosti poput narcizma povezane su s mentalnom “čvrstinom”, što znači da će se narcisi osjećati manje stresno od ostalih i biti manje depresivni.

Narcisoidni poremećaj ličnosti karakteriše “napumpani” osjećaj samovažnosti, potrebu za pretjeranom pažnjom i divljenjem te nedostatak empatije.

Uprkos tome što narcisi često imaju krhak ego koji je podložan i najmanjim kritikama, istraživanje Univerziteta “Queen’s Belfast” sugeriše da bi oni zapravo mogli imati prednost.

“Grandiozni narcizam”

Tri studije u kojima je učestvovalo više od 700 ljudi otkrile su “grandiozni narcizam”, jednu od dvije glavne grane osobine ličnosti, koju karakteriše pojačana mentalna žilavost, koja u konačnici može potisnuti simptome depresije. Ljudi ovog tipa ličnosti takođe su imali i niži nivo stresa u svom životu.

Kostas Papageorgiu, psiholog, rekao je da se “grandiozni narcizam” povezuje s vrlo pozitivnim komponentama mentalne čvrstine, poput povjerenja i orijentacije na ciljeve, koji štite od simptoma depresije i stresa.

“Ovo istraživanje zaista pomaže u objašnjavanju varijacije u simptomima depresije u društvu, tj. ako je osoba mentalno tvrđa, vjerovatno će prihvatiti izazove umjesto da ih posmatra kao prepreku. Iako nisu sve dimenzije narcizma dobre, određeni aspekti mogu dovesti do pozitivnih ishoda”, istakao je on.

Papageorgiu je predložio da tzv. mračne osobine, koje uključuju i makijavelizam, psihopatiju i sadizam, ne bi trebalo posmatrati kao dobre ili loše, već kao proizvod evolucije i izraza ljudske prirode koji mogu biti korisni ili štetni zavisno o kontekstu.

Oni možda gaze preko drugih i svuda oko sebe ostavljaju trag emotivne štete, no sami narcisi, čini se, “zaštićeni” su od loših osjećanja kada su u pitanju oni sami. Pod manjim su stresom i na život gledaju s manje stresa, jer njihovo samopouzdanje i osjećaj važnosti na njih djeluju “zaštitnički”.

Send this to a friend