Psihologija

Vježba vizualizacije pomaže da se snovi što prije ostvare

Vaša sposobnost da vizualizujete svoje snove pomoći će vam u njihovom ostvarenju.

Vježbe i tehnike vizuelizacije su nevjerovatno moćne. Neki psi­holozi danas tvrde da jedan sat vizuelizacije vrijedi kao sedam sati fizičkog napora. Ne zaboravite, vaš podsvjesni um ne prepoznaje razliku između stvarnog iskustva i živopisno zamišljenog doživ­ljaja. Ne može da napravi razliku između sjećanja, zamišljanja ili realno doživljenog iskustva.

On (podsvjesni um) odgovara jednako na sve njih. Pomoću različitih tehnika vizuelizacije, možete u pot­punosti iskusiti bilo koju situaciju kao da je stvarna. Možete stvoriti emotivne ili psihološke odgovore na situacije koje zamišljate. Vaš podsvjesni um prisvojiće ove informacije i čuvati ih kao istinite, a Univerzum će odgovoriti na ovu vibracionu energiju manifestaci­jom koja je u skladu s tim.

Evo primera vežbi vizuelizacije, koje pomažu da se u vašem umu stvore živopisne slike i omogućavaju spoznaju činjenice da vaše mi­sli i emocije takođe utiču na vaše tijelo. Dok čitate prvi dio, obratite pažnju na to kako se osjećate emotivno i fizički i zapazite kako se ta osjećanja i osjećaji razlikuju od onih u drugom dijelu.

Oblikujte dan pomoću ove jednostavne vizualizacije:

Sjedite u udoban položaj ispravljene kičme, sklopite oči i spustite ruke na krilo tako da vam se vrhovi prstiju dodiruju. Sad udahnite nekoliko puta, lagano i duboko, udišući kroz nos i izdišući kroz usta. Koncentrišite se na podizanje i spuštanje stomaka i grudi, koji se ponavljaju sa svakim udahom i izdahom i kako sa svakim dahom postajete sve opušteniji i opušteniji. Sada, vratite svoje disanje u svoj prirodni ritam – polako, smireno i opušteno.

Zamislite kako bijela svjetlost polako dolazi do leijve strane vašeg tijela – pojavljuje vam se na lijevom stopalu i postepeno prelazi preko lijeve noge, za­tim lijeve strane torzoa, ramena, vrata i lica, odlazeći do vrha vaše glave, a zatim prelazi, lagano, na desnu stranu vašeg lica, vrata, ramena, torzoa, kuka i noge, ispunjavajući svaku ćeliju u vašem tijelu blistavom, bijelom svetlošću. Sada ponovite ovo još dva puta, u svom ritmu, vizualizujući i osjećajući čistu bijelu svjetlost koja se penje vašom lijevom, a zatim i desnom stranom tijela.

Zamislite osjećanja koja ćete doživjeti kad budete živjeli dan kakav želite

Dok su vam vrhovi prstiju još uvijek spojeni u krilu, počnite da se koncentrišete. Možda ćete se koncentrisati na vizuelni simbol ili sliku, na primjer: cvijet, izvor svjetlosti ili jezero – ili ćete, možda, tiho ponavljati neku riječ, misao ili mantru, na primjer: „mir” ili „ra­dost”, ili „Ja sam ljubav.” Tiho ponavljajte misao ili sliku iznova, ne dopuštajući da vam druge misli dođu u um. Ako um počne da luta, samo ga lagano vratite na oslonac koncentracije i budite svjesni da će sposobnost fokusa da se poboljšava vježbom.

Slijede ponavljanje i posmatranje. Odvojte šake i dlanove stavite na krilo, okrenute nagore. Opustite mozak i samo primijetite i po­smatrajte kuda odlazi vaša napetost – misli, sjećanja, planovi, slike, brige, osjećaji ili ideje. Samo to primijetite i posmatrajte iz neutralne perspektive.

A sada, završetak. Lagano sklopite obje ruke, ponovo, i zamislite kako vas blistava, bijela svjetlost okružuje, ispunjava i štiti. Dok ste okruženi ovom bijelom svjetlošću, vizualizujte ovaj dan, kakav biste željeli da bude. Možda ćete morati da se prilagodite na nepredvid­ljive okolnosti i događaje, koji se mogu pojaviti, ali ne brinite, već stvarajte dan kakav želite da bude i obratite posebnu pažnju na to kako vi želite da se osjećate danas, šta da radite i kakvi da budete.

Vizualizujte sebe manifestujući osobine koje ste izabrali, kao što su ljubav, radost, hrabrost, snaga, strpljenje i istrajnost. Sagledajte sebe kako s drugima komunicirate s jasnoćom, entuzijazmom, smi­renošću i samouvjerenošću. Vidite sebe kako jasno komunicirate i izražavate svoje namjere i želje, tražeći i dobijajući ono što želite.

Sada, obratite pažnju i na posebne korake koji su neophodni da ispunite najvažnije ciljeve i stvorite dan kakav želite. Vidite lica i čujte glasove ljudi, koji su vam u životu važni, kako vam čestitaju na tome što ste ispunili ciljeve i što posjedujete kvalitete. A sada, zamislite osjećanja koja ćete doživjeti kad budete živjeli dan kakav želite i sada stvorite ta osjećanja u svom tijelu.

Duboko udahnite nekoliko puta, i još jednom na kraju, svoju svijest usmjerite ka podizanju i spuštanju stomaka i grudi dok du­boko udišete i izdišete. A zatim, kada ste spremni, lagano otvorite oči i znajte da će ovo biti predivan dan.

Send this to a friend