Politika Vlada Crne Gore posvećena evropskim ciljevima

Bogdanović na konferenciji u Londonu: Sloboda medija kao standard

Jasno je koliko je važno promovisati medijske slobode i njihov značaj po demokratiju, pa smo u tom duhu, i danas jasno istakli opredjeljenost Vlade Crne Gore koja je, na svom evropskom putu, posvećena istom cilju, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović na dvodnevnoj Globalnoj Konferenciji o slobodi medija u Londonu.

Bogdanović je naglasio da su oba dana Konferencije bila prilika za afirmaciju politika Vlade Crne Gore usmjerenim u pravcu jačanja slobode medija i izražavanja.

“Ovo je bila prilika da respektabilan skup, u ime Vlade Crne Gore, upoznam sa svim aktivnostima koje preduzimamo u cilju usklađivanja medijskog zakonodavstva sa evropskim standardima i demokratskim vrijednostima. U tom duhu, dragocjena su nam i značajna iskustva drugih država članica EU koje smo imali priliku da razmjenimo na konferenciji i bilateranim sastancima. Takođe, to je bila prilika da istaknemo sve mjere koje je Vlada Crne Gore preuzela u cilju zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija kao i ostala pitanja aktuelne revizije medijskog zakonodavstva Crne Gore koje će po prvi put imati dvostruku međunarodnu ekpertizu, u fazi Nacrta i Predloga čime naglašavamo značaj evropskih standarda, a samim tim i uslov za što efikasniju implementaciju svih medijskih instituta”, dodao je on.

Na marginama konferencije, Bogdanović sastao se i sa šefom diplomatije Ujedinjenog Kraljevstva Džeremijem Hantom.

Tom prilikom, sagovornici su ocijenili izuzetno korisnim zakljucke Globalne konferencije o slobodi medija, i konstatovali da su sloboda medija i sloboda izrazavanja vazan stub svakog demokratkog drustva. Bogdanović se zahvalio na podršci Velike Britanije integracionim procesima Crne Gore, uz ocjenu da ostajemo snažno posvećeni nastavku saradnje sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Bogdanović je održao i odvojene bilateralne sastanke sa predsjedavajućim interpartijske grupe za Crnu Goru u Parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva Džonom Groganom, ministrom vanjskih poslova u Vladi Slovenije Mirom Cerarom i ministrom vanjskih poslova u Vladi Islanda Gudlaugurom Tor Tordarsonom.

Tokom razgovora sa Džonom Groganom, Bogdanović se zahvalio na formiranju interpartijske grupe u britanskom parlamentu, pozivajući članove tog tijela da posjete Crnu Goru i tom prilikom se detaljnije upoznaju sa aktivnostima iz oblasti kulture i umjetnosti. Sagovornici su, uz to, govorili i o mogućnostima prezentacije kulturne baštine Crne Gore i rada crnogorskih stvaralaca u Velikoj Britaniji. Pritom su razmotrene i pretpostavke za uspostavljanje saradnje institucija dvije države na planu kreativnih industrija.

Tokom susreta Bogdanovića i Cerara, ocijenjeno je kako su odnosi dvije države na izuzetnom nivou, pri čemu je posebno značajna podrška koju Slovenija pruža Crnoj Gori u oblasti evropskih integracija. Uz to, ministar Bogdanović posebno je zahvalio ministru Ceraru na Razvojnoj pomoći Slovenije, koja se, izmedju ostalog, odnosi i na pomoc projektima iz oblasti kulture.

Crna Gora i Island, kako je naglašeno tokom bilateralnog susreta ministara Bogdanovića i Tordarsona, pripadaju krugu malih evropskih država sa velikim potencijalima, što može biti dobra polazna osnova za jačanje saradnje u različitim oblastima.

Bogdanović se zahvalio Islandu, kao državi koja je prva priznala nezavisnu Crnu Goru 2006. godine, i prva ratifikovala Sporazum o pristupanju Crne Gore NATO-u. Tom prilikom, Bogdanović je informisao sagovornika i o aktuelnim, najznačajnijim projektima iz oblasti kulture, naglašavajući kako je naša država otvorena za uspostavljanje saradnje u oblasti umjetnosti.

Tokom konferencije, Bogdanović se na marginama sreo i sa ministricom vanjskih poslova Kanade Kristijom Frilend, generalnom direktoricom UNESCO Odri Azule, specijalnom izaslanicom Foreign Office za slobodu medija Amal Kluni i ministrom kulture i komunikacija Kraljevine Maroko Muhamedom Larajom.

Send this to a friend